Budapest, 2021. november 6.

BEVEZETÉS

Szorongató időket élünk. A világban olyan gondolatok, ideológiák váltak általánossá, melyek korábban csak szórványosan, vagy zárt ajtók mögött hallatták hangjukat. Egyik oldalon a gender, LMBTQ+, férfi és női nemet megváltoztató műtétek, kezelések népszerűsítése, másik oldalon a házasságról, családról vallott értékek devalválódása, az abortuszok rendkívül magas száma vagy épp az eutanázia gyakorlata az útjelzői ennek a folyamatnak.

Akik az egyházban élünk és szolgálunk, látjuk, hogy a teremtésellenes gondolatok, törekvések az egyház ajtaján is dörömbölnek, vagy éppen az ajtót törik be. Sőt, Skandináviában, Németországban, de már a közeli Ausztriában és Szlovákiában be is törtek az evangélikus egyházakba, ennek hol békésebb, hol erőszakosabb következményeivel együtt. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyházak folyamatosan hátrálnak és hajolnak meg ezen ideológiákat képviselő világi szervezetek elvárásai előtt.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban nem kevesen gondoljuk, hogy közöttünk is jelen vannak ezek a krisztusi szeretetet és toleranciát félreértelmező irányzatok, de egyelőre – néhány érzékenyítő íráson, zárt internetes levelezőlistán és a világi médiában megfogalmazott megnyilvánulásokon kívül – nagyobb mértékben még nem kerültek felszínre. Tisztában vagyunk azzal is, hogy késésben vagyunk. Nem ma ütötte fel a fejét az ilyen gondolkodás, ráadásul ez nem is az egyetlen, hanem „csupán” egy – kétségkívül jelentős és súlyos – probléma, megannyi más égető kérdés mellett: következménye, egyfajta szimptómája annak a folyamatnak, amelyben a Krisztusról szóló – a bűnt nem relativizáló, hanem a bűnösnek Jézus által kegyelmet és bocsánatot hirdető – tanúságtétel elhalványult, reformátori örökségünk pedig egyre inkább kiüresedett. Mi, aláírók és az Állásfoglaláshoz csatlakozók fontosnak tartjuk a következőket megosztani az egyház nyilvánosságával:


BÁNJUK

Bűnbánattal valljuk és bánjuk, hogy

 • közömbösen, megfáradt nyugtalansággal, vagy tehetetlenül néztük a külföldi testvéregyházakban bekövetkezett, a Szentírástól idegen tanítások térhódítását és annak következményeit.
 • mindeddig nem, vagy erőtlenül szóltunk arról, hogy más egyházakhoz hasonlóan a mi egyházunk is veszélyeztetett a világi ideológiák hatásától.
 • mulasztottunk, amikor a homoszexualitással és más, a teremtés rendjétől eltérő életmódokkal kapcsolatos világi nézetek és gyakorlatok beszivárgását az egyházba ugyan láttuk, de nem utasítottuk el kellő határozottsággal.
 • szeretett egyházunk és egyházi vezetőink iránti felelősségünk imaéletünkben nem, vagy ritkán jelent meg, és az egyházon belüli megosztó „árkok” nem eléggé fájtak.

VISSZAUTASÍTJUK

Szeretettel, de visszautasítjuk azokat a kimondott, leírt, vagy csak sugalmazott, az egyházból és a világból felénk érkező, nekünk szóló kritikákat, hogy

 • a bűnnel együtt a bűnöst is elutasítjuk. Ez a vád nem igaz!
 • azzal zsaroljanak: „ha keresztyénnek vallod magad, akkor a szeretet parancsa és Jézus szeretettanítása alapján köteles vagy a homoszexualitást és más egyéb nemi irányultságokat egyformának és egyenrangúnak tekinteni a heteroszexualitással”.

HISSZÜK ÉS VALLJUK

Hisszük és valljuk, hogy

 • Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti, mert ő elítéli a bűnt, de a bűnös megmentésére szeretett Fiát adta.
 • a Bibliában a bűn fogalma nem relatív, amely a korokkal változik, hanem állandó, mert Istentől elszakított állapotunkat tükrözi.
 • a Szentírásban Isten világosan beszél a bűnről, az Ó- és Újszövetségben egyaránt. Az egyház nem igazodhat semmilyen más elváráshoz.
 • Isten férfivá és nővé teremtette az embert, hogy a házasságban ketten egy testté és egymás segítőtársaivá legyenek. Ez a teremtés rendje. Ezenkívül nincs más teremtésrend.
 • a férfi és női nemen kívül rendkívül csekély a genetikai eltéréssel élők száma, tehát ez sem lehet elegendő indok arra, hogy némelyek – szándékukat hamis szeretetruhába öltöztetve – a teremtés isteni szándékát felülírják.
 • a homoszexualitás, transzszexualitás stb. bűn, mert nem egyezik Isten rendjével.
 • Krisztus egyháza a törvény és evangélium hirdetése tekintetében felelősséggel tartozik minden ember felé.
 • Jézus szeretetével, azzal, hogy senkit nem utasított el, mindenki mellé odalépett, nem lehet „takarózni”. Urunk valóban irgalmas szeretettel közeledett a bűnösök felé, ugyanakkor minden esetben rámutatott bűneikre is (samáriai asszony, házasságtörő nő, Zákeus stb.), hirdette nekik a szabadulást, és adta a megoldást: Önmagát.
 • az egyház hajójában ülők jól teszik, ha a sokféle irányból érkező hullámokra nem mozgatják ide-oda a kormánylapátot, ám a pusztító viharra reagálni kell, megtartva az első pünkösdkor megszületett és az igével folyamatosan megújított egyház helyes irányát, mert különben a hajó zátonyra fut és elsüllyed.
 • az egyház vezetői az egyház népétől is bizalmat és felhatalmazást kaptak. Ezért az egyház népe joggal várja el az egyház vezetőinek a Szentírással összhangban lévő folyamatos megszólalását.


Csatlakozás az állásfoglaláshoz

Aláírások

A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé. A megnövekedett érdeklődésre tekintettel a beérkezett aláírások szerkesztése több napot is igénybe vehet, így az aláírások megjelenésére alkalmasint várni kell. Emiatt kérjük mindenki megértését és türelmét!

Abai Anita (római katolikus)

Ábel Endre (római katolikus)

Ábel István (római katolikus)

Ábrahám Béla (római katolikus)

Ábrahám János Dezső (református)

Ábrahám Péter (református)

Ábrahámné Lőrincz Zsófia (református)

Acélosné Solymár Magdolna (-)

Adámi János (evangélikus)

Adámi Johanna (evangélikus)

Adámi László (evangélikus)

Adámi Márti (evangélikus)

Adáminé Amriskó Mária (evangélikus)

Adorján Dávid (református)

Adorján Kálmán (református)

Ágoston Emma (metodista)

Ágostonné Szőcs Anna (református)

Aizenpreisz Zoltán (evangélikus)

Albertné Görgey Zsuzsanna (református)

Aleid Magdalena (református)

Alexa Imre (református)

Alexáné Szalay Marianna (görögkatolikus)

Almási Blanka (református)

Ambrózy Tamás (római katolikus)

Ambrus András (evangélikus)

Ambrus Ildikó (Hit Gyülekezet)

Andirkó Dénes (római katolikus)

András Oravecz (evangélikus)

Andrea Bágya Ferencné (római katolikus)

Andriska István (evangélikus)

Anducska Lajos (görögkatolikus)

Antal Katalin (evangélikus)

Antal Mihály (református)

Antal Mihály (református)

Antal Péter (római katolikus)

Antal-Ferencz Ildikó (római katolikus)

Antalfi-Farkas Erzsébet (református)

Antalné Peresztegi Matild (református)

Apagyiné Gáspár Jolán (evangélikus)

Aranyi Gáborné (evangélikus)

Aranyoss Péter (református)

Ármos Brigitta (református)

Árvai Erika (római katolikus)

Árvai Zsigmond Attila (római katolikus)

Árvay Márta (római katolikus)

Asztalos György (evangélikus)

Attila Huszár (római katolikus)

B. Szabó Péter (római katolikus)

Babarcsik Éva (református)

Babicz Gyöngyi Ilona (evangélikus)

Babota Adrienn (római katolikus)

Baczoni Szilárdka Kata (református)

Bács Bánk (római katolikus)

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa (római katolikus)

Bácsi Zoltánné (római katolikus)

Bácskai Bertalanné Dr.Tóth Ildikó (református)

Bácskay Zsolt (római katolikus)

Bácskayné Abonyi Barbara (római katolikus)

Badenszki Richárd (evangélikus)

Badényi István (római katolikus)

Badics László (evangélikus)

Badin Ádám (evangélikus)

Badó Norbert (református)

Bagaméry Róbert (evangélikus)

Bagaméryné Hibján Emőke (evangélikus)

Bagány Gyula (római katolikus)

Bagány Gyuláné (evangélikus)

Bagó Balázs (római katolikus)

Bagó Balázsné (római katolikus)

Bagó-Sárdi Nóra (római katolikus)

Bagoly Gábor (szabadkeresztény)

Bagoly Gyula (presbiteriánus)

Bágya Ferencné Andrea (római katolikus)

Bagyinszki Réka (római katolikus)

Bágyoni-Szabó Zsuzsanna (református)

Bajánné Babics Nóra (római katolikus)

Bajkó Ferenc (evangélikus)

Bajnóczi Judit (evangélikus)

Bajusznács Maró (evangélikus)

Bak Enikő (református)

Bak Péter (evangélikus)

Bákány Zsoltné (evangélikus/református)

Bakay Beatrix (evangélikus)

Bakay Péter (evangélikus)

Bakó Ildikó (evangélikus)

Bakó Istvánné (református)

Bakóczy Katalin (római katolikus)

Bakóné Szabó Beatrix (római katolikus)

Bakonyi Gábor (római katolikus)

Bakonyi Sándor (református)

Bakos Marcell (presbiteriánus)

Bakos P. Károly (római katolikus)

Bakosné Koppányi Éva (római katolikus)

Bakosné Metka Mária (római katolikus)

Balaskó Árpád (római katolikus)

Balaskó Marcell Adalbert (római katolikus)

Balaskóné Szkladányi Annamária (római katolikus)

Balassa Levente (római katolikus)

Balaton László (római katolikus)

Balázs Ferenc (római katolikus)

Balázs Hajnalka (református)

Balázs Józsefné (római katolikus)

Balázs Julianna (református)

Balázs Katalin (római katolikus)

Balázs Olga (adventista)

Balázs Sándor (baptista)

Balázsi Csaba (római katolikus)

Balázsné Hajnal Helga (evangélikus)

Balázsné Mária (evangélikus)

Balázsné Rozgonyi Katica (református)

Balikó Lajos (evangélikus)

Bálint Ágnes (evangélikus)

Bálint Anikó (evangélikus)

Bálint Bence (római katolikus)

Bálint Éva (evangélikus)

Bálint Lászlóné (evangélikus)

Bálint Zoltán (evangélikus)

Bálint Zoltán (római katolikus)

Bálintné Kis Beáta (evangélikus)

Bálintné Varsányi Vilma (evangélikus)

Balla Frigyes (baptista)

Balla Ibolya (református)

Balla Márton (baptista)

Balla Tibor (keresztyén)

Balog Józsefné (római katolikus)

Balog Judit (római katolikus)

Balog Sándor (pünkösdi)

Balogh Bence (református)

Balogh Bernadett (római katolikus)

Balogh Emese (evangélikus)

Balogh Gábor (református)

Balogh Marianna (református)

Balogh Péter (református)

Balogh Péter (református)

Balogh Vilmos (református)

Balogh Zoltán (baptista)

Balogh Zoltán (baptista)

Balzer Miklósné (római katolikus)

Bally István (evangélikus)

Ballyné Fazekas Judit (evangélikus)

Bánáti-Mezei Ramóna (református)

Bancsi Zsolt György (református)

Bánffy Dániel (római katolikus)

Banga László (római katolikus)

Banga Richárd (római katolikus)

Bánhegyesi Béla (református)

Bánhegyiné Molnár Andrea (római katolikus)

Bánhidi Mária (római katolikus)

Bánki Gábor (római katolikus)

Bánné Koncsek Andrea (evangélikus)

Bánó Zoltán (evangélikus)

Bánóné Nyékhelyi Mária (római katolikus)

Barabás -Ágoston Margit (református)

Barabás László (római katolikus)

Baradlai László (evangélikus)

Baranka Gergely (evangélikus)

Baranka György (evangélikus)

Baranka Mária (evangélikus)

Bárány István (evangélikus)

Baranyai Gábor (római katolikus)

Baranyai Lajosné (római katolikus)

Baranyi Ágnes (római katolikus)

Baráth Julianna (református)

Baráth Tamás (evangélikus)

Baráthné Tóth Eszter (evangélikus)

Bardi Zoltán (római katolikus)

Bárdos Viktória (római katolikus)

Barkasziné Borsi Noémi (evangélikus)

Barkóczay Mónika (római katolikus)

Barna Emilia (református)

Baross Gyula (evangélikus)

Baróthi Balázs (református)

Barothi Ilona (református)

Bartalos Zoltán (római katolikus)

Barth Rozália (római katolikus)

Bartha Lajos (református)

Barticel Kiss Krisztián (református)

Bartkó István (evangélikus)

Bartkó Melinda (evangélikus)

Bartos Katalin (evangélikus)

Battha Endre (római katolikus)

Battyányi Géza (református)

Battyányi Géza ifj. (református)

Battyányiné Somogyi Angéla (református)

Bauerné Kiss Réka (református)

Bayer Rebeka (pünkösdi)

Bayerné dr. Siklós Éva (római katolikus)

Bea István (római katolikus)

Bede Betty (baptista)

Bede László (-)

Bede Lívia (református)

Bedecs Miklós (református)

Bedők Zsolt (református)

Begyik Tibor (római katolikus)

Begyik Tiborné (római katolikus)

Bejek Csaba Attila (evangélikus)

Beke László (baptista)

Beke Mátyásné (evangélikus)

Beke Sándorné (római katolikus)

Beke Zsombor (baptista)

Békei Tamás (református)

Békési Henriett (római katolikus)

Béla Balázs Tóth (római katolikus)

Belák István (evangélikus)

Bellus szilvia (evangélikus)

Bencze Gábor (református)

Bencze Judit (római katolikus)

Benczédi Hunor (unitárius)

Bene Krisztiánné (római katolikus)

Benedek Csaba (református)

Benedek Klára (református)

Benke András (református)

Benkéné M. Ildikó (evangélikus)

Benkó Tamás (római katolikus)

Benkó Tiborné (evangélikus)

Benkő Bálint (római katolikus)

Benkő Benedek (evangélikus)

Benkő Benedek (evangélikus)

Benkő Rita (római katolikus)

Bényi Lászlóné (római katolikus)

Bérczes Ilona (református)

Berecz Nóra (római katolikus)

Bereczk Márta (Golgota Gyülekezet)

Bereczki András (református)

Béres György (evangélikus)

Béres László (református)

Béres Marianna (római katolikus)

Béres Réka Eszter (evangélikus)

Béres Tibor (római katolikus)

Béres Tibor Árpád (református)

Bereznai Miklós (evangélikus)

Bereznai Miklósné (evangélikus)

Bergs Zsuzsanna (Golgota Gyülekezet)

Berke Sándor (református)

Berkes József (református)

Berki Endre (református)

Berki Júlia (református)

Berki László (római katolikus)

Berki Zoltan (református)

Bernáth Csaba (református)

Bernáth Jánosné (római katolikus)

Bersényi Ágoston (római katolikus)

Berta Ferenc József (evangélikus)

Berta József (evangélikus)

Berta Zsolt (református)

Berzsak Zoltan (református)

Besesek Béla (római katolikus)

Biacsi Katalin (római katolikus)

Bialkó Dezső János (római katolikus)

Bier-Hajdú Barbara (római katolikus)

Bijl Izabella (pünkösdi)

Bilkei László (református)

Binder Csaba (evangélikus)

Binder Gyöngyi (római katolikus)

Binder István (evangélikus)

Binderné Sólyom Tünde (evangélikus)

Binkl Szabolcs Ferenc (baptista)

Biró Ágoston Balázs (római katolikus)

Biró Anna (református)

Bíró Attila (római katolikus)

Biró Ildikó (evangélikus)

Bíró Tiborné (Hit Gyülekezet)

Bíróné Németh Györgyi (római katolikus)

Birtalan Vanda (református)

Bizderi Ákos (római katolikus)

Bizderiné dr. Támuly Zsuzsanna (római katolikus)

Bizikné Plagányi Erzsébet (evangélikus)

Blanár Gabriella (református)

Blatniczky János Dániel (evangélikus)

Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia (evangélikus)

Blénesi Mária (római katolikus)

Blénessy Anikó (református)

Bobok Beatrix (római katolikus)

Bocskor Imola (szabadkeresztyén)

Bocskor Noémi (református)

Bódi László (római katolikus)

Bódis István Norbert (római katolikus)

Bódis Mihály (baptista)

Bódiss Tamás (református)

Bódisz Attila (református)

Bodnár Balázs (református)

Bodó Gyöngyvér (református)

Bodó-Vass Ibolya (római katolikus)

Bodzás-Ilovszky Adrienn (evangélikus)

Bogdándy György (örmény katolikus)

Bogma Katalin (evangélikus)

Bognár István (református)

Bognár Tibor (evangélikus)

Bogyó András (református)

Bohus Ákos (evangélikus)

Bóka Szabolcs (evangélikus)

Bóka Szabolcsné (evangélikus)

Bokor Péter (református)

Boldoczki Sándorné Domokos Margit Tünde (római katolikus)

Bolla Ákos (evangélikus)

Bolla Ákos (evangélikus)

Bolla Dániel (római katolikus)

Bolla Marianna (római katolikus)

Bólya Mária (római katolikus)

Boncsér Sándor (evangélikus)

Borbás Gáborné (római katolikus)

Borbath Annamaria (református)

Boros Anna (református)

Boros Balázs (római katolikus)

Boross Attila (református)

Borsi Zoltán (evangélikus)

Borsiné Ambrusz Ilona (evangélikus)

Borsiné Németi Noémi (református)

Borsó Zsolt (római katolikus)

Botfalvai Zsolt (keresztény)

Botos Antalné (evangélikus)

Botos Máté (római katolikus)

Botta Anna (evangélikus)

Bottáné Tamás Szilvia (református)

Bozorády Zoltán (evangélikus)

Bozorády Zoltánné (evangélikus)

Bozzay Zsuzsa (római katolikus)

Bőjthe Balázs (római katolikus)

Bőjthe Máté (római katolikus)

Böröczné Fábián Zsófia (római katolikus)

Bősze András (református)

Bővíz László (keresztyén)

Braun Bertalan (római katolikus)

Brédáné Kis Gabriella (református)

Breuer Csilla (evangélikus)

Briskiné dr. Pálfi Krisztina (Hit Gyülekezete)

Broczky Beáta (római katolikus)

Brokhauzer Péter (református)

Brunczvik Annamária (római katolikus)

Bubenyák Máté (református)

Bubenyákné Skobrák Martina (evangélikus)

Buchert Eszter (evangélikus)

Budai László (római katolikus)

Budavári Károly (római katolikus)

Bugár Zsuzsanna (református)

Buj József (adventista)

Bujdosó Mária (református)

Bujtár Erzsébet (evangélikus)

Bujtár Sándorné (evangélikus)

Buka László (evangélikus)

Burai Milán (római katolikus)

Burányiné Éva (római katolikus)

Burger Ildikó (római katolikus)

Butora Katalin (izraelita)

Buzásné Szabó Katalin (római katolikus)

Büki-Hanula Judit (szabadkeresztyén)

Carlaw Judit (Sarokkő Gyülekezet)

Ceglédi Kinga (Hit Gyülekezete)

Ciortea Eduárd (római katolikus)

Clement János (evangélikus)

Covaciu Gyula (baptista)

Czapek Zsolt (evangélikus)

Czébely Beáta (református)

Czermann-né Győri Viola (evangélikus)

Czifra Attiláne (római katolikus)

Czink Zoltán (római katolikus)

Czink Zsuzsanna (római katolikus)

Czinkéné Lengyel Edit (pünkösdi)

Czompoly Csaba (református)

Czövek Olivérné (református)

Cs. Eszter (református)

Csaba Zoltán (református)

Csach Gábor Lóránt (római katolikus)

Csajbókné Belme Lilla (evangélikus)

Csákai Gyula (református)

Csáklán Gergely Tibor (római katolikus)

Csákvári Hédy (római katolikus)

Csányi András (református)

Csányiné Tarnai Orsolya (római katolikus)

Csató Veronka (római katolikus)

Cséfalvay Gyula (római katolikus)

Csegődi Csongor (református)

Cseh Barnabás (római katolikus)

Cseh Lászlóné (Magyar Apostoli Egyház)

Cseh Ottó (református)

Csekei Orsolya (római katolikus)

Cselovszki György (evangélikus)

Csémy Emília (római katolikus)

Csémy Tamás (református)

Csengeriné Veczán Éva (evangélikus)

Csenki Zsuzsanna (református)

Csenteri Csaba (római katolikus)

Csenteri Imola (református)

Csepregi Horváth Kristóf (római katolikus)

Cserép Csongor (görögkatolikus)

Cserépné Partics Anasztázia (római katolikus)

Cserháti Lajos (evangélikus)

Cserni Zoltánné (evangélikus)

Csernyus Enikő (római katolikus)

Csiba Zsolt (római katolikus)

Csider Krisztián (református)

Csiki Valéria (római katolikus)

Csiki Viktor (szabadkeresztyén)

Csikós Balázs (Golgota Gyülekezet)

Csikós Zsuzsanna (református)

Csillag Éva (római katolikus)

Csipor Ildikó Sarolta (református)

Csiszár Ákos (református)

Csizmadia David Henrik (evangélikus)

Csizmadia Éva Zsuzsanna (római katolikus)

Csizmaziáné Szász Hajnalka (római katolikus)

Csóka Efraim (pünkösdi)

Csokonay Anna (római katolikus)

Csoma László (református)

Csorba Béla (evangélikus)

Csorba János (római katolikus)

Csorba Mária (evangélikus)

Csorba-Simon Mária (római katolikus)

Csótai Attila (baptista)

Csökmei Enikő (evangélikus)

Csörgi Jánosné (római katolikus)

Csúcs István (római katolikus)

Csuja Emese Filoména (római katolikus)

Csurgyók Roland Lajos (római katolikus)

Csutak Zsolt (református)

D. Nagy Bence (pünkösdi)

Dági Lajos (római katolikus)

Daku Katalin (római katolikus)

Dalotti Tibor (református)

Dancs Ferenc (református)

Dani Katalin (Hit Gyülekezet)

Dankáné Szabó Magdolna (római katolikus)

Dankó József (evangélikus)

Darányiné Csonka Valéria (református)

Darida Károly (evangélikus)

Darvas Imre (római katolikus)

Dávid Szabó (Hit Gyülekezet)

Daxner Tamás (református)

Deák Ágnes (római katolikus)

Deák Csaba (evangélikus)

Deák Ferenc (római katolikus)

Deák Gabriella (evangélikus)

Deák László (evangélikus)

Deák Richárd (református)

Deákné Fejszés Ildikó (református)

Deákné Ozsváth Kornélia (római katolikus)

Debreceni Éva (baptista)

Dechertné Ferenczy Erzsébet (evangélikus)

Dedinszki László (római katolikus)

Dékány András György (római katolikus)

Dékány Katalin (római katolikus)

Dékány Zsuzsanna (református)

Delényi Szilvia (Hit Gyülekezet)

Demcsák József (evangélikus)

Demcsákné Balczó Ildikó (evangélikus)

Deme Dávid (evangélikus)

Demény István (római katolikus)

Demeter Géza (református/presbiteriánus)

Demeter Szilárd (református)

Demján Sándor (evangélikus)

Denény Károly (evangélikus)

Dér Imréné (római katolikus)

Derdák Éva (református)

Deschmann Alajos (református)

Dévai Dávid (római katolikus)

Deveráné Flaskár Zita (református)

Dezső Sára (református)

Dezsőné Pájzu Anita (református)

Dicső Béla (református)

Diós Tünde (keresztyén)

Dobai Zsiga (római katolikus)

Dobák Balázs (keresztyén)

Dobák-Szabó Judit (evangélikus)

Dobiné Bodó Lívia (baptista)

Dobó Dániel (evangélikus)

Dobó László (evangélikus)

Dobó Mária (evangélikus)

Dobokay Péter (római katolikus)

Dobokayné Szkladányi Zsuzsanna (római katolikus)

Dobóné Kiss Ildikó (evangélikus)

Dobóné Somogyi Eszter (evangélikus)

Dobos Loránd (református)

Dobos Nándor (keresztény)

Dobosy Géda (református

Dobozy Ágnes (római katolikus)

Dobreán István (evangélikus)

Dobrik-Lupták Sára (evangélikus)

Dolgos Anikó (Biblia Szól Gyülekezet)

Dombi László (evangélikus)

Dombi Lászlóné (evangélikus)

Domján-Kovács Dalma (római katolikus)

Domokos Attila (református)

Domokos Mária (római katolikus)

Domokos Zsolt (római katolikus)

Dongó Rita (római katolikus)

Donka-Gulyás Emese (baptista)

Dorozsmai Györgyné (evangélikus)

Dorozsmai-Szabó Eszter (evangéliumi)

Dósa Adrienn (evangélikus)

Dósa Katalin (baptista)

Dósa Tamás (baptista)

Döme Zsoltné (baptista)

Dr. Ágoston Béláné (római katolikus)

Dr. Ákoshegyiné Krizsán Anna (evangélikus)

Dr. Ambrus Gabriella (római katolikus)

Dr. Áy Zoltán (római katolikus)

Dr. Badacsonyi Zoltán (református)

Dr. Bagó György (római katolikus)

Dr. Bágyoni-Szabó Attiláné (református)

Dr. Bajtai Attila (római katolikus)

Dr. Bajtai Attiláné dr. Toóth Éva (evangélikus)

Dr. Bálint Zoltán (evangélikus)

Dr. Ballér Piroska (evangélikus)

Dr. Balogh Gyula (római katolikus)

Dr. Balogh Károly (református)

Dr. Bánki-Horváth Mihály (evangélikus)

Dr. Baráth Éva (római katolikus)

Dr. Barna Lívia (római katolikus)

Dr. Bauer Péter (református)

Dr. Bede Katalin (római katolikus)

Dr. Berecz Zsuzsanna (római katolikus)

Dr. Bereczki Tamás (református)

Dr. Berniczei -Roykó Ádám (római katolikus)

Dr. Berta Klára (római katolikus)

Dr. Bese Veronika Cecília (római katolikus)

Dr. Biróné Dr. Freimann Mária (református)

Dr. Bizik Zsófia (evangélikus)

Dr. Blatniczky László (evangélikus)

Dr. Bretscher Lívia (református)

Dr. Budainé dr. Zajános Krisztina (református)

Dr. Busznyák János (evangélikus)

Dr. Csaba Ákos (evangélikus)

Dr. Csaba László (evangélikus)

Dr. Cserbák András (görögkatolikus)

Dr. Cserép Csaba (római katolikus)

Dr. Csermely Anna (római katolikus)

Dr. Csiba Ildikó Erzsébet (evangélikus)

Dr. Divinyi Péter (evangélikus)

Dr. Döbrönte József (evangélikus)

Dr. Drábik János (református)

Dr. Drenyovszky Kálmán (evangélikus)

Dr. Fekete Márton (református)

Dr. Ferenczy Klára (evangélikus)

Dr. Finta József (római katolikus)

Dr. Flórián Csaba (evangélikus)

Dr. Flórián Csabáné (evangélikus)

Dr. Fülöp Krisztina (római katolikus)

Dr. Gaál József (római katolikus)

Dr. Galkó Richárd (evangélikus)

Dr. Galli István (evangélikus)

Dr. Garádi Péter (evangélikus)

Dr. Garádi Péter Rodrigo (evangélikus)

Dr. Garádi Péterné (evangélikus)

Dr. Gáspár József Zoltán (evangélikus)

Dr. Gulyás Géza (református)

Dr. Guóth Emil (evangélikus)

Dr. Guóth Emilné (római katolikus)

Dr. Győrfi Károly (evangélikus)

Dr. Győri Gábor (evangélikus/baptista)

Dr. Győri Józsefné (evangélikus)

Dr. Gyulai Máté (evangélikus)

Dr. Gyulay Gyuláné (görögkatolikus)

Dr. Harmati Béla László (evangélikus)

Dr. Heinrich István (római katolikus)

Dr. Hidasi László (római katolikus)

Dr. Hidasiné Somogyi Julianna (evangélikus)

Dr. Hoffmann Géza (Hit Gyülekezet)

Dr. Horváth Imre (Hit Gyülekezet)

Dr. Horváth Katalin (római katolikus)

Dr. Horváth Miklósné (evangélikus)

Dr. Horváth Sándor (római katolikus)

Dr. Illés Gábor (evangélikus)

Dr. Illyés Árpád (református)

Dr. Illyés Árpádné (római katolikus)

Dr. Janitsáry András (római katolikus)

Dr. Jusztin Mónika (római katolikus)

Dr. Kabódi Csaba (evangélikus)

Dr. Károsi István (római katolikus)

Dr. Kartali János (római katolikus)

Dr. Kartali Jánosné (evangélikus)

Dr. Kató Erzsébet (római katolikus)

Dr. Kelemen Péter (KERAK)

Dr. Kemény Attila (evangélikus)

Dr. Keresztényi István (evangélikus)

Dr. Kis Judit (római katolikus)

Dr. Kollmann Andrea (római katolikus)

Dr. Koszorú Gábor (evangélikus)

Dr. Kovács Béla (evangélikus)

Dr. Kovács Eszter (baptista)

Dr. Kovács Gézáné Ildikó (baptista)

Dr. Kovács Kálmán Árpád (református)

Dr. Kovács Petra (római katolikus)

Dr. Kovácsné Pálfai Gyöngyvér (római katolikus)

Dr. Kovátsné Kruchió Zsuzsanna (evangélikus)

Dr. Költő László (református)

Dr. Környei Tamás (római katolikus)

Dr. Kurucz Norbert Zsolt (református)

Dr. Lábdi Katalin (római katolikus)

Dr. Lakatos Tamás (római katolikus)

Dr. Laki László János (római katolikus)

Dr. Lelik Ferenc (római katolikus)

Dr. Licskó Ildikó (evangélikus)

Dr. Lóránt Zoltán (római katolikus)

Dr. Lovassy Attila (római katolikus)

Dr. Lovász Zoltán (római katolikus)

Dr. Malkovits Márta (evangélikus)

Dr. Molnár Péter (evangélikus)

Dr. Morvay Klaudia (római katolikus)

Dr. Murányi László (evangélikus)

Dr. Muray László (római katolikus)

Dr. Muray Lászlóné (evangélikus)

Dr. Muth Lajos (evangélikus)

Dr. Nagy Gábor (református)

Dr. Nagy Tamásné (római katolikus)

Dr. Németh Emma (római katolikus)

Dr. Németh Géza (református)

Dr. Németh Károly (római katolikus)

Dr. Ónodi-Szabó Ádám (református)

Dr. Oroszi Attila (református)

Dr. Ótott Márta (római katolikus)

Dr. Óvári László (római katolikus)

Dr. Pallagi Pálné (római katolikus)

Dr. Pappné Csécsy Mária (református)

Dr. Paróczai Csaba Gergely (–)

Dr. Pásztélyi Zsolt (görögkatolikus)

Dr. Pászthyné Harcz Piroska (római katolikus)

Dr. Pátkai Zoltán László (római katolikus)

Dr. Pesti Fruzsina (evangélikus)

Dr. Pintér János (evangélikus)

Dr. Pintér Jánosné (evangélikus)

Dr. Polgárdy Géza (római katolikus)

Dr. Polgári Dávid (római katolikus)

Dr. Pollák-Bozzay Ágnes (római katolikus)

Dr. Pribék Dalma (római katolikus)

Dr. Radnai Márta (római katolikus)

Dr. Radó Bálint (római katolikus)

Dr. Rétlaki Réka (római katolikus)

Dr. Sághi Gábor Károly (evangélikus)

Dr. Sághi Gábor Károlyné (evangélikus)

Dr. Sallai Tamás (római katolikus)

Dr. Sassi Endre (református)

Dr. Scherrné Spán Katalin (evangélikus)

Dr. Schmidt János (evangélikus)

Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika (római katolikus)

Dr. Sebes Erzsébet (evangélikus)

Dr. Seregi László (evangélikus)

Dr. Sipos Ete Álmosné (református)

Dr. Sonnevend Ádám (római katolikus)

Dr. Spengler Katalin (római katolikus)

Dr. Steiner József (baptista)

Dr. Stúr Dénes (evangélikus)

Dr. Szabó Dénes (evangélikus)

Dr. Szabó Julianna (református)

Dr. Szabóné dr. Kocsis Márta (református)

Dr. Szarka Tamás (református)

Dr. Szarka Tamásné (római katolikus)

Dr. Szegedi Gyuláné (református)

Dr. Szegedy Judit (református)

Dr. Szekér Krisztina (római katolikus)

Dr. Szepesi Barnáné (római katolikus)

Dr. Szigethy Balázs (római katolikus)

Dr. Szijártó Krisztina (római katolikus)

Dr. Szirákiné Noszlopi Ilona (római katolikus)

Dr. Szvitek Róbert József (evangélikus)

dr. Tallós Emil (református)

Dr. Téglásy Imre (római katolikus)

Dr. Tengölics Márta (evangélikus)

Dr. Tógyer László (református)

Dr. Tomka Ferenc (római katolikus)

Dr. Tomschey Ottóné Kiss Zsuzsánna (római katolikus)

Dr. Tóth E. Zsuzsanna (evangélikus)

Dr. Tóth László (római katolikus)

Dr. Ujvári Szonja Krisztina (római katolikus)

Dr. Urbán János Gyuláné (evangélikus)

Dr. Vadász Gyula (római katolikus)

Dr. Vajda Edit (református)

Dr. Vajdáné Sanda Anita (baptista)

Dr. Vályi-Nagy István (evangélikus)

Dr. Ványai László (evangélikus)

Dr. Varga Gábor (római katolikus)

Dr. Vinkler Bálint (református)

Dr.Papp Istvánné (evangélikus)

Dráfi Anikó (evangélikus)

Draskóczy Gábor (református)

Draskóczy Gáborné (református)

Drenyovszky Péter (evangélikus)

Drenyovszky Péterné (református/evangélikus)

Drüszler Ferenc (evangélikus)

Dudar Erzsébet (római katolikus)

Dukkon Ágnes (református)

Dúl Udó Endre (evangélikus)

Dunst Eszter (evangélikus)

Durst Péter (Krisztus hívő)

Ecsediné Pisák Anikó (görögkatolikus)

Edélyi Ilona (evangélikus)

Edőcs Judit (római katolikus)

Edöcsény Piroska (római katolikus)

Éger Veronika (római katolikus)

Egressy Sándor (evangélikus)

Egyedi Csongor Tamás (római katolikus)

Egyházi Zoltán (evangélikus)

Eigner Ferenc (keresztyén)

Eilerné Hollós Ildikó (evangélikus)

Eiselt Éva Mária (római katolikus)

Ékes Ilona (római katolikus)

Ekker Rita (római katolikus)

Elekné dr. Forgács Tünde (római katolikus)

Elekné Fábián Krisztina (római katolikus)

Elek Péter (metodista)

Ella István (római katolikus)

Előd Erika (református)

Előd László (evangélikus/baptista)

Ember József Gyula (római katolikus)

Emberné Almássy Mária (római katolikus)

Endreffy Attila (evangélikus)

Endreffy Attiláné (evangélikus)

Endreffy Mária (evangélikus)

Endreffy Sarolt (evangélikus)

Endreffy Zsoltné (evangélikus)

Enreiterné Bányai Edit (református)

Enyedi Ibolya (református)

Erdei Gábor (Golgota Gyülekezet)

Erdei János (evangélikus)

Erdeiné Somogyi Éva (baptista)

Erdélyi Csaba (római katolikus)

Erdélyi Judit (református)

Erdélyi Károly (evangélikus)

Erdélyi Matild (római katolikus)

Erdődiné Dr Rozbora Anna (római katolikus)

Erdős Endréné (római katolikus)

Erdős Gábor (református)

Erdős Zoltán (római katolikus)

Erős Adél (református)

Erős Katalin (római katolikus)

Erősné Szőr Márta (római katolikus)

Erőss Károly Béla (református)

Escherné dr. Albert Mária (római katolikus)

Estók István (református)

Eszlényi Ákos (evangélikus)

Etelaky Gábor Zuárd (római katolikus)

Etelakyné Sarkadi Gabriella (görögkatolikus)

Exner Gabriella (római katolikus)

Fábián Benedek (római katolikus)

Fábián Krisztina (római katolikus)

Fábián Márton Zsolt (református)

Fábián Tamásné (római katolikus)

Fábri György (evangélikus)

Facskó István (római katolikus)

Falatyné Berkesi Márta (evangélikus)

Faldum Kitti (baptista)

Fancsi Miklósné (református)

Faragó Nándorné (Hit Gyülekezet)

Faragó Renáta (római katolikus)

Farkas Ábel (evangélikus)

Farkas Anikó (római katolikus)

Farkas Árpád (evangélikus)

Farkas Gábor (római katolikus)

Farkas Gáborné (római katolikus)

Farkas István (szabadkeresztyén)

Farkas László Zoltán (evangélikus)

Farkas Manka (evangéliumi)

Farkas Miklós (református)

Farkas Péter (Keresztény Testvérközösség)

Farkasné Lipták Emília (evangéliumi)

Farkass Péter (római katolikus)

Fazakas Gergely (református)

Fazakas Gyöngyi Mária (római katolikus)

Fazekas István (református)

Fazekas László (református)

Fazekas Sándor (evangélikus)

Fazekas Sándorné (római katolikus)

Fazekasné Dr. Kishegyi Eleonóra (római katolikus)

Fecske Péter (római katolikus)

Fehér Attila (római katolikus)

Fehér Csaba (református)

Fehér Franciska (római katolikus)

Fehér János (adventista)

Fehér Lajos (református)

Fehér Márton Áron (római katolikus)

Fehér Veronika (adventista)

Fehérné Tölgyesi Ildikó (evangélikus)

Fejérné Deme Zsuzsanna (evangélikus)

Fejérné Szkladányi Gabriella (római katolikus)

Fejérvári Sándor (római katolikus)

Fejes Csaba (római katolikus)

Fejes Tamás (római katolikus)

Fejős Gergely (evangélikus)

Fekete Csaba (római katolikus)

Fekete Csaba Béla (római katolikus)

Fekete Magdolna Anna (római katolikus)

Fekete Mária (Agapé)

Fekete Zsolt (római katolikus)

Feketéné Nagy Gabriella Éva (református)

Felhősi András Imre (református)

Fendler Judit (evangélikus)

Fényes László (evangélikus)

Fenyősi Zoltán (római katolikus)

Fenyvesi Tibor (római katolikus)

Ferenc Zoltán (pünkösdi)

Ferenczi Károly (református)

Ferenczy Judit (evangélikus)

Ferenczy Lajosné (evangélikus)

Ferenczy Péter (evangélikus)

Fiedler Ferenc (református)

Filó Bence (református)

Fischer Lajos (római katolikus)

Fitus Andrea (római katolikus)

Flamich Csaba (református)

Flamich Józsefné (református)

Flaskár Ibolya (református)

Fodor Éva Gyöngyi (római katolikus)

Fodor Krisztina (római katolikus)

Fodor Magdolna (római katolikus)

Fodor Mária (evangélikus)

Fodor Zoltán (református)

Fogl László (Hit Gyülekezet)

Fonó Gábor (evangélikus)

Font Sándor (evangélikus)

Forintos Bence (római katolikus)

Fóris István (baptista)

Fóris Istvánné (baptista)

Forray Lajosné (evangélikus)

Forsthoffer Ágnes (római katolikus)

Fosztó Tímea (evangélikus/református)

Földes Borbála (római katolikus)

Fölsinger Viktória (-)

Frank Dávid (református)

Frei Attila (evangélikus)

Frey Gizella (evangélikus)

Frey Szabolcs (római katolikus)

Friedrichné Kűhne Enikő (római katolikus)

Frigyesy Ágnes (római katolikus)

Frittmann Zsombor (baptista)

Funk Richárd (evangélikus)

Furák Istvánné (római katolikus)

Futaki József (református)

Füke Szabolcs (evangélikus)

Fülöp Ákos (római katolikus)

Fülöp Ferenc (református)

Fülöp Mária (evangélikus)

Fülöp Mónika (evangélikus)

Fülöpné Horváth Mónika (evangélikus)

Fülöpné Vadon Erzsébet (református)

Füredi Ágnes (római katolikus)

Füredi Mihály (római katolikus)

Füspök Éva (római katolikus)

Füzér Bernadett Mária (római katolikus)

Füzesi Blanka (evangélikus)

Füzesi Géza (evangélikus)

Gaál Huba (református)

Gaál Istvánné (evangélikus)

Gaál Jánosné (evangélikus)

Gaál Virág (református)

Gaál-Katona Csilla (római katolikus)

Gaálné Bogdány Krisztina (római katolikus)

Gábor Dániel Mihály (református)

Gábor Papp (evangélikus)

Gábris Éva (görögkatolikus)

Gadoros Mátyás (római katolikus)

Gajdos János (református)

Gál Anna Tímea (római katolikus)

Gál Dezső (református)

Gál Mária (római katolikus)

Gál Tibor (római katolikus)

Gál Tiborné (Hit Gyülekezet

Galambos Éva (római katolikus)

Galambossy Endre (római katolikus)

Galánffy János (evangélikus)

Galánffy Tamás (evangélikus)

Gáldi Klára (református)

Galgóczi Livia (evangélikus)

Gáll Judot (evangélikus)

Gáll Sándor (evangélikus)

Gallai Attila (római katolikus)

Gállné Bodor Ildikó (baptista)

Gálné Babos Fruzsina (római katolikus)

Gangl Zoltán (evangélikus)

Garádi Géza (evangélikus)

Garádi Nóra (evangélikus)

Garai András (evangélikus)

Garai Péterné (szabadkeresztyén)

Garajszki Gáborné (római katolikus)

Garas Gabriella (római katolikus)

Gardi Krisztina (evangélikus)

Gáspár Gabriella (református)

Gáspár Józsefné (evangélikus)

Gáspárné Széll Mária (református)

Gasztonyi Gabriella (evangélikus)

Gazdag György (római katolikus)

Gebei László (református)

Géber Zsuzsánna (evangélikus)

Géczi László (szabadkeresztény)

Gedő Enikő (baptista)

Geiger Lajos (római katolikus)

Geiger Renáta (római katolikus)

Gelencsér Péter (római katolikus)

Gellén Csaba Ádám (baptista)

Gellénné Dr. Nagy Valéria (római katolikus)

Gémesi Gyuláné (római katolikus)

Gémesi László (adventista)

Gere Gábor József (református)

Geréb Erzsébet (reformatus)

Gerencsér Andrea (Hit Gyülekezete)

Gerevich Tamás (római katolikus)

Gergály Józsefné (evangélikus)

Gergely György (római katolikus)

Gergely Ibolya (baptista)

Gergely-Tihor Anika (római katolikus)

Gidófalvy Réka (római katolikus)

Gimesiné Fodor Krisztina (római katolikus)

Gitta Kovács (adventista)

Godó Lászlóné (evangélikus)

Gohér Norbert Márk (–)

Gombkötő János Péter (evangélikus)

Gombor Krisztián (evangélikus)

Gombos László (Hit Gyülekezete)

Goór Judit (evangélikus)

Gordos György (római katolikus)

Gordos Judit (evangélikus)

Gózon Gábor (református)

Gőbl Ákos (baptista)

Göde Ferenc Magyarországi (Biblia Szól Gyülekezet)

Göllner László Aurél (evangélikus)

Göllner Pál (evangélikus)

Gömböcz Róbertbé (evangélikus)

Gömbös Tamás (evangélikus)

Göncz Bertalan (római katolikus)

Gönczi Dániel (református)

Göőz Imre István (római katolikus)

Görbe Péter (római katolikus)

Görföl Eleonóra (református)

Görgényi Adél (római katolikus)

Gösi Júlia (református)

Grajzel János (baptista)

Grátzer Éva (római katolikus)

Greguss Sándor (római katolikus)

Greguss Tamás (evangélikus)

Grépály Gizella (evangélikus)

Grózinger István (római katolikus)

Gruber Mária (római katolikus)

Gubek István Zoltán (evangélikus)

Gubek Istvánné (evangélikus)

Gubiczáné Gombár Csilla (evangélikus)

Gubis Renáta (római katolikus)

Gujdár Attila (római katolikus)

Gulyás Györgyné (római katolikus)

Gulyás Kornél (evangélikus)

Gulyásné Czanek Dóra (evangélikus)

Gulyásné Molnár Szilvia (római katolikus)

Guti Sándor (református)

Guti Sándorné (baptista)

Güntner Ferenc Rudolf (római katolikus)

Gyarmati Gábor (evangélikus)

Gyarmati István (római katolikus)

Gyarmati Mária (római katolikus)

Gyarmati Mónika (evangélikus)

Gyergyói Gyuláné (görögkatolikus)

Gyertyánffy Ágnes (református)

Gyimesi Dorottya (római katolikus)

Gyimesi Mária Beáta (római katolikus)

Gyombolai Gyula (római katolikus)

Gyöngyösi Ilona (római katolikus)

Gyöngyössy Lajos (római katolikus)

Györei Zsuzsanna (Hit Gyülekezet)

Győrffy Attiláné (református)

György Derzsi (református)

György Ferenc (evangélikus)

Györgyi Zsolt (evangélikus)

Györgyiné Resch Dorina (evangélikus)

Győri Dorottya (evangélikus)

Győri Gábor Ádám (evangélikus)

Győri János Dániel (evangélikus)

Győri János Sámuel (evangélikus)

Győri János Sámuelné (evangélikus)

Győri Márton (protestáns)

Győri Pál Barnabás (evangélikus)

Győri Pálné (evangélikus)

Győri Péter Benjámin (evangélikus)

Győri Péter Dániel (evangélikus)

Győri Péterné (református)

Győri Tamás József (evangélikus)

Gyulai István (római katolikus)

Gyulai Sándor (református)

Gyureskó Csaba (evangélikus)

Gyuris Gellért (római katolikus)

Gyuris László (Immánuel Gyülekezet)

Gyurkó Donát Sámuel (metodista)

H. Szetlik Erika (evangélikus)

Hadházi Annamária (református)

Hadházi József Félix (református)

Hadháziné Ceglédi Erzsébet (római katolikus)

Hadi Luca Mária (római katolikus)

Hága József (római katolikus)

Hajabács László (–)

Hajagos-Tóth Katalin (evangélikus)

Hajas Gedeon (baptista)

Hajdani Józsefné (pünkösdi)

Hajdó Györgyné (római katolikus)

Hajdú B. Kadosa (református)

Hajnal Péter (római katolikus)

Hajós Anna (római katolikus)

Hajós Gertrúd (görögkatolikus)

Halasi Pál (római katolikus)

Halász Éva (református)

Halász Jánosné (–)

Halász Mária (evangélikus)

Halgasné Mónika (evangélikus)

Halmosi-Bede Krisztina (református)

Hamar József (református)

Hamar Márk Roland (Hit Gyülekezet)

Hámori László István (református)

Hámori Sándor (római katolikus)

Hans Eszter (római katolikus)

Hanvay Enikő (evangélikus)

Haraszti Kinga (római katolikus)

Hardi Sándor (református)

Hardy Kristóf (református)

Harkainé Csuka Szilvia (evangélikus)

Harmadás Dóra (evangélikus)

Harmadás Lajos (evangélikus)

Harmadás Lajosné (evangélikus)

Harmati Béla Lászlóné (evangélikus)

Harmati Bence (evangélikus)

Harmati Eszter (evangélikus)

Harmati Péter (római katolikus)

Harmati Zoltánné (római katolikus)

Harmatiné Rihmer Edit (római katolikus)

Harn Balázs (evangélikus)

Háromné Rajk Tünde (római katolikus)

Harsányi István (református)

Harsányi Tibor (baptista)

Hart-Képes Anita (református)

Hartmann Ottó (evangélikus)

Háry Mónika (római katolikus)

Havas Katalin (római katolikus)

Havasi Kálmán (evangélikus)

Havasi Olga (evangélikus)

Havasi Péter (keresztyén)

Havasi Péterné (evangélikus)

Havasy Enikő (római katolikus)

Havasy István Imre (római katolikus)

Hegedűs Ádám Endre (baptista)

Hegedűs András (római katolikus)

Hegedüs Csaba (evangélikus)

Hegedüs József (római katolikus)

Hegedüs László (evangélikus)

Hegyi-Lupták Orsolya (evangélikus)

Hegymegi Kiss Áron (református)

Heincz Sándor (evangélikus)

Heincz Sándorné (evangélikus)

Heine Kornélia (református)

Heinrich Rózsa (római katolikus)

Heizer Ágnes (evangélikus)

Helfrich Péter (evangélikus)

Herbert Zsuzsanna (római katolikus)

Herczeg Attila (római katolikus)

Herczeg Imre (evangélikus)

Herkely János (evangélikus)

Hernádi Balázs Lehel (római katolikus)

Hernádi László (római katolikus)

Hernadi Lászlóné (római katolikus)

Hesz Attila (római katolikus)

Hesz Viktória (evangélikus)

Hetényi Anikó (római katolikus)

Hetényiné Csukonyi Klára (római katolikus)

Hetzmann Zoltán (római katolikus)

Hevér Hajnalka (református)

Hibján György (evangélikus)

Hibján János László (evangélikus)

Hibján Tamás (evangélikus)

Hibján-Szűcs Tímea (evangélikus)

Hibjánné Szuchánszki Petra (evangélikus)

Hidasi Géza (evangélikus)

Hidászné Somogyi Krisztina (római katolikus)

Hikisch Gábor (evangélikus)

Hikisch Péter (evangélikus)

Hódi Lászlóné (evangélikus)

Hodozsó Tamás (baptista)

Hodvogner Veronika (római katolikus)

Hodvogner Zoltán (evangélikus)

Hodvognerné Mihácsi Ildikó (evangélikus)

Hoffmann Krisztina (evangélikus)

Hóka Szabolcs (római katolikus)

Holb Henrik András (református)

Holiczáné Fuchs Klára (római katolikus)

Hollósi Homokiné Cecilia (római katolikus)

Hollósi Simon György (református)

Hollósi Simon György (református)

Hollósi Simon Györgyné (református)

Hollósi Simon Györgyné (református)

Hollósi Simon Noémi (református)

Hollósi-Simon Dóra (református)

Horgos Zsolt (római katolikus)

Horog László (evangélikus)

Horog Lászlóné (református)

Horsi Dezső (római katolikus)

Hortobágyi-Szabadi Márta (református)

Horváth Ádám (római katolikus)

Horváth Andrásné (római katolikus)

Horváth Andrea (római katolikus)

Horváth Árpád (evangélikus)

Horváth Árpádné (evangélikus)

Horváth Csaba (evangélikus)

Horváth Csaba (református)

Horváth Csaba Miklós (keresztyén)

Horváth Ede (–)

Horváth Edit (evangélikus)

Horváth Éva (református)

Horváth Ferenc (római katolikus)

Horváth Gábor (Hit Gyülekezete)

Horváth Gyuláné (római katolikus)

Horváth Ildikó (római katolikus)

Horváth Imre (római katolikus)

Horváth Irén (református)

Horváth István (baptista)

Horváth István (református)

Horváth Judit (református)

Horváth Károlyné (keresztény)

Horváth Kinga Kincső (római katolikus)

Horváth Krisztina (evangélikus)

Horváth László (római katolikus)

Horváth László (római katolikus)

Horváth Levente (református)

Horváth Miklós (evangélikus)

Horváth Orsolya (református)

Horváth Péter (evangélikus)

Horváth Péter (római katolikus)

Horváth Sarolta (evangélikus)

Horváth Zoltán (római katolikus)

Horváth Zoltán (római katolikus)

Horváth Zoltán (római katolikus)

Horváth Zsolt (Biblia Szól Gyülekezet)

Horvath Zsuzsanna (római katolikus)

Horváth-Hegyi Ádám (evangélikus)

Horváth-Hegyi Áron (evangélikus)

Horváth-Hegyi Olivér (evangélikus)

Horváth-Hegyiné Lupták Dóra (evangélikus)

Horváth-Vargáné Ijjas Dóra (római katolikus)

Horváthné Erdélyi Zsuzsanna (római katolikus)

Horváthné Kis Ildikó (evangélikus)

Hováth Andrea (római katolikus)

Hrabovszky-Machál Endre (római katolikus)

Huber Ákos (római katolikus)

Hujber Tamás (evangélikus)

Hunyaddobrai András (római katolikus)

Huri László (római katolikus)

Hursán Kornél (evangélikus)

Husz Attila (evangélikus)

Huszár Attila (római katolikus)

Huszár Gézáné (baptista)

Huszár Mária (római katolikus)

Huszár Mihály Zoltán (evangélikus)

Huszár Mihály Zoltánné (római katolikus)

Huszti Zoltán (római katolikus)

Igaz Melinda Sára (református)

Ilcsik László (római katolikus)

Ildikó Bedőné S. (római katolikus)

Ildikó Pontyos (római katolikus)

Illés István (baptista)

Illés Istvánné (református)

Illés Richárd Márton (római katolikus)

Illyés Sándor (evangélikus)

Illyés Zoltán (római katolikus)

Illyés-Móra Patricia (római katolikus)

Ilnicki Beáta (református)

Imre Balázs Szily (római katolikus)

Imre Ildikó (baptista)

Imreh Claudia (Hit Gyülekezet)

Incze Sándor (református)

Incze Zoltán (baptista)

Isó Dorottya (evangélikus)

Isó Zoltán (evangélikus)

Istenits Péter Vilmos (evangélikus)

Istráb István (római katolikus)

István Horváth (református)

István József (baptista)

István Juhos (pünkösdi)

Ittzés István (evangélikus)

Ittzésné Kövendi Kata (református/evangélikus)

Izsák Margit (római katolikus)

Jakab Anna (szabadkeresztyén)

Jakab Árpád (református)

Jakab Júlia (unitárius)

Jakab Mihály Gyula (református)

Jakab Norbert (református)

Jakab Viktor (református)

Jakabné Balogh Piroska (református)

Jákobné Molnár Erika (református)

Jakus Szeréna (evangélikus)

Jámbor Zoltán (evangélikus)

Janecskó András (evangélikus)

Janecskóné Surányi Hajnalka (evangélikus)

Jánoki László (római katolikus)

János Antal (presbiteriánus)

Jánószky Ede (református)

Jantyik Pál (római katolikus)

Járó Ildikó (római katolikus)

Jászai Sándor (római katolikus)

Jávorné Furmann Éva (római katolikus)

Jekelfalvi Judit (római katolikus)

Jene Andrásné (római katolikus)

Jenőné Barcza (evangélikus)

Jobbágy József (evangélikus)

Jóföldy Sarolta (római katolikus)

Jóföldy Tibor (római katolikus)

Jónás András (evangélikus)

Jónás Margit Erzsébet (evangélikus)

Jóni Zsuzsanna (római katolikus)

Joó Csaba (református)

Joó Péter (római katolikus)

Józsáné Horváth Edit (evangélikus)

Judákné Orsolya (római katolikus)

Judit Makai (örmény katolikus)

Jugovits Péter (görögkatolikus)

Juhász Ágnes (baptista)

Juhász Attila (református)

Juhász Béla Z. (református)

Juhász Ferenc (evangélikus)

Juhász Sándorné (evangélikus)

Juhász Zsuzsanna (római katolikus)

Juhász-Cserhalmi Krisztina (római katolikus)

Juhászné Csapó Ibolya (református)

JuhásznéVincze Eszter (református)

Jurányi Erika (római katolikus)

Jurányi Rudolfné (evangélikus)

Kabainé Nagy Andrea (római katolikus)

Kabók Szilárd (római katolikus)

Kaczur Zsolt (római katolikus)

Kacskovics-Lees Dóra (római katolikus)

Kádár Elemér (római katolikus)

Kádár Péter (református)

Kádárné Ceglédi Gabriella (református)

Kajcsa László (evangélikus)

Kajtár Béla (református)

Kakas Edit (római katolikus)

Kakukné Lehrreich Emília (római katolikus)

Kakukné Szabó Tünde (református)

Kalánka-Marthi Edit (római katolikus)

Kalcsics Ildikó (Hit Gyülekezete)

Kállai-Bálint Ágnes (római katolikus)

Kálmán Ernő (evangéliumi)

Kalmár Ibolya (baptista)

Kamarás Péter (baptista)

Kámfor Tiborné Anna (adventista)

Kanizsár Dorottya (evangélikus)

Kanizsár Gáborné (evangélikus)

Kántor József (református)

Kántor Sarolta (református)

Kántorné Forgács Ágota (baptista)

Kántorné Varasdják Márta (református)

Kapi Zoltán (evangélikus)

Kapocs Attila (baptista)

Kápolnai Adrienn (evangélikus)

Kardos Mátyásné (római katolikus)

Kardos Tamás János (római katolikus)

Kardos-Oláh Renáta (evangélikus)

Kardosné Marlyin Terézia (római katolikus)

Kárpáti Béla (római katolikus)

Kárpáti Zoltán Imre (református)

Karsa Robert (római katolikus)

Kasos István (református)

Kassai Dániel (római katolikus)

Kaszál József (római katolikus)

Katalin Biró (római katolikus)

Katalin Horváth (evangélikus)

Katalin Kissné Csizmazia (római katolikus)

Katkó Anna (baptista)

Kató Edina (római katolikus)

Katona Edina (baptista)

Katona Illés László (evangélikus)

Katona Klára Krisztina (római katolikus)

Katona Krisztina (baptista)

Katona László (baptista)

Katona Simon (baptista)

Katona Zsolt (metodista)

Kazinczy Tamás (római katolikus)

Kecseti Levente (keresztyén)

Kecskés Balázs (római katolikus)

Kelcz Jánosné (római katolikus)

Kele Éva (református)

Kelecsényi Miklósné (evangélikus)

Kelemen Ágnes (metodista)

Kelemen Eszter (római katolikus)

Kelemen Fehér Dénes (római katolikus)

Kelemen Gyöngyi (református)

Kelemen János Istvánné (baptista)

Keller Zoltán (római katolikus)

Keményné Volosinovszki Éva (római katolikus)

Kenessey Béláné (római katolikus)

Kenéz Éva (református)

Kenézné Fojtyik Nóra (római katolikus)

Keppel Ákos (római katolikus)

Kerekes Ferenc Béla (református)

Kerekes István (evangélikus)

Kerepesi Lénárd (római katolikus)

Kereskényi Sándor (református)

Keresztes András (római katolikus)

Keresztes Nagy Tünde (római katolikus)

Kéri Tamás (református)

Késmárki-Krisch Eszter (református)

Keszegh Ágnes (római katolikus)

Keszthelyi Alajos (római katolikus)

Keszthelyi Eszter Gabriella (római katolikus)

Keszthelyi Tamás (római katolikus)

Király Gabriella (római katolikus)

Király Mária (református)

Király Tibor (evangélikus)

Király Tiborné (református)

Király Zsuzsanna (római katolikus)

Kirner Attila (református)

Kirner Tamás (római katolikus)

Kis Gergely Márton (református)

Kis István (baptista)

Kis Katalin (református)

Kis László (református)

Kis Miklósné (evangélikus)

Kisgergely Krisztina (református)

Kisgergely Lajosné (evangélikus)

Kisida István (görögkatolikus)

Kisóvári-Németh Norbert (református)

Kispál Csilla Judit (Biblia Szól Gyülekezet)

Kiss Andrea (római katolikus)

Kiss Attila (római katolikus)

Kiss Balázs (római katolikus)

Kiss Csaba (református)

Kiss Dorottya (baptista)

Kiss Ferenc (Hit Gyülekezet)

Kiss Ferenc (római katolikus)

Kiss Ferencné (római katolikus)

Kiss György (Omega Gyülekezet)

Kiss István (Hit Gyülekezet)

Kiss József (evangélikus)

Kiss József Mihály (római katolikus)

Kiss Kornélia (evangélikus)

Kiss László (református)

Kiss Lászlóné (római katolikus)

Kiss Lehel (baptista)

Kiss Mária (római katolikus)

Kiss Máté (evangélikus)

Kiss Máténé (evangélikus)

Kiss Miklós (evangélikus)

Kiss Mónika (római katolikus)

Kiss Péter (evangélikus)

Kiss Péter (római katolikus)

Kiss Péterné (evangélikus)

Kiss Richárd-Mihály (római katolikus)

Kiss Róbert (római katolikus)

Kiss Róbert Tibor (római katolikus)

Kiss Sámson Endre (református)

Kiss Szabolcs (evangélikus)

Kiss Tamás (baptista)

Kiss Zoltán Péter (római katolikus)

Kissevichné Toldi Hajnalka  (római katolikus)

Kiss-Sarcevic Marianna (evangélikus)

Kissné Babai Ildikó Julianna (evangélikus)

Kissné Csorba Ibolya (római katolikus)

Kissné Gál Anna Mária (római katolikus)

Kiszelyné Jónás Ildikó (evangélikus)

Klára Paulik (evangélikus)

Kling Béla (református)

Klingné Remport Ágnes (evangélikus)

Klucsik Péter (protestáns)

Kmetyó Istvánné (evangélikus)

Knáb Lászlóné (evangélikus)

Kóczán Csaba János (római katolikus)

Koczán László (pünkösdi)

Kocsány Csaba (református)

Kocsis Erzsébet (református)

Kocsis Györgyné (református)

Kocsis Jánosné (római katolikus)

Kodáné Berna Katalin (római katolikus)

Kohán Mátyás (római katolikus)

Kohut Gyula (római katolikus)

Kolhász Albert (református)

Kolhász Albertné (református)

Kolhász Katalin (református)

Kolipka István (református)

Kollár Zsolt (evangélikus)

Kolozsvári Zoltán (római katolikus)

Koltai Szilvia (római katolikus)

Komáromi Ferencné (római katolikus)

Komlódi Zoltánné (római katolikus)

Koncz Edina (evangélikus)

Koncz Klára Ildikó (római katolikus)

Kondor Katalin (református)

Kondor Tímea (református)

Konkoly Zoltán (római katolikus)

Kónyáné Divinyi Eleonóra (református)

Kopasz Imre (római katolikus)

Kopcsák Gyula (evangélikus)

Kopcsák Gyuláné (római katolikus)

Kopcsay Ágnes (római katolikus)

Kordoss Richárd (római katolikus)

Koren András (evangélikus)

Koren Andrásné (evangélikus)

Koren Enikő (református)

Koren Péter (evangélikus)

Kormos Tivadar (adventista)

Kormosné Tóthy Katalin (református)

Korompay Attila (római katolikus)

Korossyné Sztrókay Zsuzsanna (evangélikus)

Koszorús Oszkár (evangélikus)

Koszta Judit (római katolikus)

Koszta Zoltán (evangélikus)

Kosztáné Ica (római katolikus)

Koszti Levente (római katolikus)

Kosztik Szabolcs Attiláné (evangélikus)

Kosztyánné Mátrai Rita (evangélikus)

Kotmájer Mihály (baptista)

Kovács Ákos (református)

Kovács András (evangélikus)

Kovács Anita (római katolikus).

Kovács Árpádné (pünkösdi)

Kovács Attila (református)

Kovács Béla (Hit Gyülekezet)

Kovács Dániel (evangélikus)

Kovács Edit (evangélikus)

Kovács Elemérné (római katolikus)

Kovács Eszter (római katolikus)

Kovács Ferenc (baptista)

Kovács Ferenc (evangélikus)

Kovács Ferencné (evangélikus)

Kovács Ferencné (református)

Kovács Ferencné (római katolikus)

Kovács Ferencné Anikó (evangélikus)

Kovács Gáborné (római katolikus)

Kovács György (római katolikus)

Kovács Györgyné (római katolikus)

Kovács Jenő (evangélikus)

Kovács József (római katolikus)

Kovács Józsefné (római katolikus)

Kovács Klára (római katolikus)

Kovács László (evangélikus)

Kovács László (református)

Kovács Lászlóné (református)

Kovács Levente (evangélikus)

Kovács Margit (református)

Kovács Márta (evangélikus)

Kovács Péter Barna (baptista)

Kovács Rebeka (református)

Kovács Rita (római katolikus)

Kovács Sándor (református)

Kovács Tamás (római katolikus)

Kovács Tamás (római katolikus)

Kovács Tibor (református)

Kovács Tibor (római katolikus)

Kovács Tibor (szabadkeresztyén)

Kovács Tibor Zoltán (keresztény)

Kovács Tilda (római katolikus)

Kovács Zita (evangélikus)

Kovács Zsófi (római katolikus)

Kovács-Hajdu Albert (református)

Kovácsné Kovács Klára (református)

Kovácsné Mráz Ágnes (evangélikus)

Kovácsné Véber Eszter (református)

Koválcsik Veronika (római katolikus)

Kovarcsik Pál (római katolikus)

Kováts Dávid (–)

Kozákné Ildikó (református)

Kozlok Viktor (református)

Kozma Erzsénet (római katolikus)

Kozma Ica (római katolikus)

Kozsurekné dr. Palkó Margit (görögkatolikus)

Ködmön Sándorné (római katolikus)

Kőhalminé Himfy Emőke (római katolikus)

Kőházi Eszter (evangélikus)

Köhlerné Schiszler Ágnes (evangélikus)

Kökény Eszter (református)

Kökényesi Gabriella (evangélikus)

Könyvesné Kószó Beáta (római katolikus)

Kőpataki József (római katolikus)

Körmendi Gábor (görögkatolikus)

Körmendi Tamás (református)

Kőrös Tibor (pünkösdi)

Kőrös Tibor Zoltánné (pünkösdi)

Kőrösi Koppány (római katolikus)

Kőrösi Szabó Eszter (evangélikus)

Körtvélyessy Anna (római katolikus)

Kőszeghy Miklós (evangélikus)

Kőszegi Lajosné Éva (római katolikus)

Köteles Katalin (római katolikus)

Köteles László (református)

Köteles Norbert (református

Kővári Ildikó (református)

Kővári László (római katolikus)

Köves Endréné (római katolikus)

Kövesi József (keresztyén)

Krähling Dániel (evangélikus)

Krähling Illés (evangélikus)

Krakompergerné Varga Tímea (református)

Kramm Mária (római katolikus)

Kránicz József (evangélikus)

Krantz Gyula (római katolikus)

Krasznai Zsuzsanna (római katolikus)

Krauszné Dr. Wagner Erzsébet (evangélikus)

Krebsz Nándorné (római katolikus)

Krémer Miklós Zoltán (–)

Kresákné Nagy Györgyi (evangélikus)

Krisán Zoltán (baptista)

Kriskó Réka (evangélikus)

Kristó Judit (római katolikus)

Kriván Anita (görögkatolikus)

Krizsán Ervin (pünkösdi)

Kruchió Lajos István (evangélikus)

Krudy Ádám (római katolikus)

Kruppa Nándor János (római katolikus)

Ktasznai Gyöngyi (római katolikus)

Kuczorné Magó Eszter (római katolikus)

Kudor Laszló Kaleb (Hit Gyülekezet)

Kugler-Bedő Imola (római katolikus)

Kui Vilmos (szabadkeresztény)

Kukli Attila (római katolikus)

Kulcsár Gábor (evangélikus)

Kulcsár György (református)

Kulcsár Lajos (evangélikus)

Kulcsár Márton (evangélikus)

Kulcsár-Rabocskai Levente (református)

Kun Enikő (evangélikus)

Kun-Gazda Gergely (református)

Kurdi Gábor (evangélikus)

Kurdi Zoltán (metodista)

Kurtos Györgyné (református)

Kuslits József Alajos (római katolikus)

Kuti Anna Mária (római katolikus)

Kuti József (református)

Kutiné Tábik Petronella (római katolikus)

Labossa Péter Mihály (evangélikus)

Labossáné Kővágó Anita (evangélikus)

Laczay András (református)

Laczayné Csibran Emőke (református)

Lada Hartya Józsefné (református)

Ladislav Görög (református)

Lados Balázs (római katolikus)

Lajos Mihály (református)

Lajter Imre (római katolikus)

Lajtos János (evangélikus)

Lajtos Sára Mária (evangélikus)

Lakatos János (római katolikus)

Láng András (római katolikus)

Láng Dávid (református)

Lang Jánosné (református)

Lang Miklós (római katolikus)

Láng Tiborné (evangélikus)

Lassu Tamás (római katolikus)

Lassu Tamásné Zsuzsa (evangélikus)

László Beáta (evangélikus)

László Kristóf Balázs (római katolikus)

László Lajos Gergely (evangélikus)

László Mária (adventista)

László Róbert (református)

László Róbert (római katolikus)

László Virág Eszter (presbiteriánus)

Lászlóné Katona (baptista)

Laukó Sándor (református)

Lay Mártonné (evangélikus)

Lázár Attila (keresztény)

Lazar Attila (református)

Lázár Attila (református)

Lázár Attiláné (keresztény)

Lázár Csaba Z. (református)

Lázár Ildikó (Hit Gyülekezete)

Lázár Karolina (római katolikus)

Lázár Mihály (Hit Gyülekezete)

Lázár Szabolcs (római katolikus)

Lázárné Halmos Zsuzsanna (Golgota Gyülekezet)

Lechner Pálné (római katolikus)

Legéndiné Kádár Beatrix (evangélikus)

Legozáné Nagy Ágnes (római katolikus)

Léman-Mihályi Dorottya (Hit Gyülekezet)

Lénárt Tibor (református)

Lenti Ákos (római katolikus)

Lepold Eszter (evangélikus)

Lepold Szilvia (evangélikus)

Lepold Zoltán (evangélikus)

Lerner Csaba (római katolikus)

Lesku Miklós (pünkösdi)

Léva Katalin (evangélikus)

Lévai Attila (református)

Lévai Dávid (református)

Leveleki Magdolna (görögkatolikus)

Levente Gaál (római katolikus)

Ligacs Andrea (református)

Ligethy Nóra (Hit Gyülekezet)

Liisi Sevón (evangélikus)

Limp Tamás (római katolikus)

Linczné Ruff Ágnes (római katolikus)

Lipták Ilona (evangélikus)

Lipták János (evangélikus)

Liszkai Iringó (református)

Litter Ilona (római katolikus)

Lobmayer Miklós Imre (római katolikus)

Loment Péter (református)

Lontai Sándor (református)

Lontay-Szabóné Erős Katalin (református)

Loránt Gábor (református)

Lott Györgyi (-)

Lovas Anna (római katolikus)

Lovas Gábor (római katolikus)

Lovász Anikó (baptista)

Lőrincz Ágoston (református)

Lőrincz Attila (református)

Lőrincz Krisztina (református)

Lőrincz László (római katolikus)

Lőrincz Zsuzsanna (református)

Lőrinczné Borsi Erika (evangélikus)

Lőrinczyné Harászi Andrea (református)

Lőrinszky Zsolt (baptista)

Lövei Márton (római katolikus)

Ludányi András (református/baptista)

Lugosi Péter (római katolikus)

Lukács János Ferencné (római katolikus)

Lukácsiné Dr. Kádár Éva (református)

Lupták György (evangélikus)

Luptákné Hanvay Mária (evangélikus)

Lüdke Zoltán - Wilhelm (evangélikus)

Maczkó Győző (baptista)

Macsotay Tibor (evangélikus)

Madácsi Imre Péter (református)

Madarász Erzsébet (római katolikus)

Madarász Géza (evangélikus)

Mag Éva (római katolikus)

Magassy Éva (evangélikus)

Magdali Eszter (római katolikus)

Magdó András (evangélikus)

Magdó János (evangélikus)

Magyar László (-)

Magyar László (evangélikus)

Magyar Ottó (római katolikus)

Magyar Tamás (római katolikus)

Magyari Mária (római katolikus)

Magyarósi Attila (evangélikus)

Mahál Gyuláné (római katolikus)

Maier Magyaros András (református)

Majkut József László (római katolikus)

Major Mária (római katolikus)

Major Sándor (református)

Majoros Edit (római katolikus)

Majoros Szidónia Éva (református)

Makán Hargita (evangélikus)

Makay László András (református)

Makay Tamás (evangélikus)

Makayné Pál Berta (evangélikus)

Makkai Géza Sámuel (református)

Makkné Kende Adrienn (római katolikus)

Makovei Zsolt (református)

Makovsky Miklós (római katolikus)

Makra Lívia (római katolikus)

Makrai Béláné (evangélikus)

Mallár Gabriella (görögkatolikus)

Mándi Gábor (református)

Mándy Zoltán Pál (római katolikus)

Manhardtné Szlovák Katalin (evangélikus)

Mányoki István (római katolikus)

Maráz Tamás (római katolikus)

Maretics Valéria (római katolikus)

Máriási Lél (római katolikus)

Márk Borbála (evangélikus)

Markó Józsefné (római katolikus)

Markóné Somlai Ágnes (római katolikus)

Marks Lászlóné (római katolikus)

Márkus Eleonóra (evangélikus)

Márkus Kinga (evangélikus)

Márkus Tamás András (református)

Marosi Tímea (római katolikus)

Marosi Zsuzsanna (református)

Márovicsné Pék Mónika (római katolikus)

Márta Andrásné (evangélikus)

Marta Gulyás (református)

Márta Virághé Gyökér (római katolikus)

Martini Zsolt (pünkösdi)

Martinovszky István (evangélikus)

Márton Adrienn (református)

Marton Andrásné (református)

Márton Anikó (római katolikus)

Márton Csaba (Krisztus-követő)

Márton Erzsébet (római katolikus)

Marton Krisztián (református)

Marton Lívia (református)

Márton Réka (református)

Martos Katalin (evangélikus)

Maruzs Katalin (Hit Gyülekezete)

Márvány Miklós (evangélikus)

Máté Csaba Sándor (református)

Máté László (római katolikus)

Máthé Csaba (evangélikus)

Máthé Miklós (római katolikus)

Máthé Réka (református)

Máthé Renáta (református)

Mátis Kelemen (baptista)

Matisz János (evangélikus)

Matisz Jánosné Széll Éva Anna (evangélikus)

Mátyás Judit (evangélikus)

Matyó Lajos (református)

Maurer Andrea (római katolikus)

Maurer Péter (római katolikus)

Mayer Ferenc Sándor (római katolikus)

Mayer Gábor (római katolikus)

Mayer Miklós (római katolikus)

Mayer Zoltán (-)

Mayer Zoltánné (evangélikus)

Mazán Zsolt (evangélikus)

Mega György (evangélikus)

Megyeri Andrea (római katolikus)

Megyeri Györgyné (római katolikus)

Megyeri Irén (római katolikus)

Melcher Zsolt (evangélikus)

Meleg Attila (református)

Merczel Lúcia Nóra (római katolikus)

Merényi Gézáné (evangélikus)

Merényi Mihályné (evangélikus)

Mergl K. Attila (római katolikus)

Merglné Stahl Kinga (római katolikus)

Mérő-Walter Tímea (római katolikus)

Mester Szabolcs (római katolikus)

Mészáros Ágota (római katolikus)

Mészáros András (református)

Mészáros Csenge (római katolikus)

Mészáros Dalma (református)

Mészáros László (római katolikus)

Mészáros Oliver (római katolikus)

Mészáros Orsolya (Hit Gyülekezete)

Mészáros Zoltán (Hit Gyülekezet)

Mészáros Zoltán (római katolikus)

Mészáros Zoltán (római katolikus)

Mészáros-Fazekas Éva (római katolikus)

Mészáros-Harmat Eszter (római katolikus)

Mettler Gyula (római katolikus)

Mezei Enikő (református)

Mezei István (római katolikus)

Mezei Tibor (református)

Mezei Zoltán (református)

Mezeiné Hatvani Éva (római katolikus)

Mézes László Pál (szabadkeresztény)

Mező Zsófia Eszter (református)

Micsik Béla (római katolikus)

Mika László (keresztény)

Mike Jenő Zsolt (baptista)

Mikló István Boldizsár (református)

Miklódy Márta Mária (református)

Miklós Csongor (református)

Miklós Judit (római katolikus)

Miklós Mária (római katolikus)

Miklós-Bedő Kinga (református)

Miklóssy László (evangélikus)

Mikó Rebeka (római katolikus)

Mikó Sándorné (evangélikus)

Mikó-Baráth Dezső (evangélikus)

Mikó-Baráth Máté (evangélikus)

Mikóné Kozma Elvira (evangélikus)

Mikus Katalin (római katolikus)

Milán Gábor (evangélikus)

Milán Zoltán (evangélikus)

Miloszerni László (evangélikus – református)

Miloszerni Laura (evangélikus)

Minkó Mihályné (római katolikus)

Miske Andrea (baptista)

Miskolczy József (református)

Miszlai József (római katolikus)

Mizser Lajosné (református)

Mócsán Laura (római katolikus)

Mód Nándorné (római katolikus)

Modok Attila (evangélikus)

Modok Imre (evangélikus)

Mogyorósiné Makár Erzsébet (római katolikus)

Mohácsi Mártonné (evangélikus)

Mohácsi Péterné Nemes Katin (római katolikus)

Mohr Katalin (evangélikus)

Mojzer Krisztina (római katolikus)

Moldvay Mónika (római katolikus)

Molnár Anikó (római katolikus)

Molnár Balázs Dénes (római katolikus)

Molnár Boglárka (evangélikus)

Molnár Etelka (református)

Molnár Gizella (római katolikus)

Molnár Gyöngyvér (római katolikus)

Molnár Hajnalka (evangélikus)

Molnár István (reformatus)

Molnár József (református)

Molnár Király László (református)

Molnár László (római katolikus)

Molnár Lídia (református)

Molnár Szabolcs (református)

Molnár Teréz (római katolikus)

Molnárné Haraszti Katalin (római katolikus)

Molnárné Mihály Szilvia (evangélikus)

Molnárné Petró Eszter (görögkatolikus)

Molnárné Varga Eszter (evangélikus)

Mózes Éva (római katolikus)

Mózes Gyula (református)

Mózes Piroska (római katolikus)

Mráz-Budavári Gábor (római katolikus)

Muca Erika (református)

Muhi Mátyás (római katolikus)

Murányi Teréz (római katolikus)

Murvai József (római katolikus)

Muzsik Tamás (református)

Muzslai-Bizik Bence (baptista)

Müller György (római katolikus)

Müller Ildikó (római katolikus)

Müntzberger Tompa Mária (római katolikus)

N. Ongjerth Magdolna (római katolikus)

Nádasi Gábor (evangélikus)

Nádasi Tamás (evangélikus)

Nádasi Zoltán (evangélikus)

Nagy Albert (református)

Nagy András (római katolikus)

Nagy Andrásné (római katolikus)

Nagy Attila László (ádventista)

Nagy Barnabás Sándor (református)

Nagy Béla (református)

Nagy Béla (református)

Nagy Dávid (református)

Nagy Dezső (református)

Nagy Erika (református)

Nagy Ervinné (evangélikus)

Nagy Eszter (evangélikus)

Nagy Gábor (evangélikus)

Nagy Gábor (református)

Nagy Gergő (evangélikus)

Nagy György (római katolikus)

Nagy György (római katolikus)

Nagy Gyula (római katolikus)

Nagy Igor (görögkatolikus)

Nagy Ilona (református)

Nagy Jenőné (római katolikus)

Nagy József (római katolikus)

Nagy Judit (Belvárosi Gyülekezet)

Nagy Krisztina (római katolikus)

Nagy László (református)

Nagy László (református)

Nagy László (római katolikus)

Nagy Lászlóné (református)

Nagy Linda (római katolikus)

Nagy Luiza (baptista)

Nagy Mária (szabadkeresztyén)

Nagy Miklós (pünkösdi)

Nagy Norbert (evangélikus)

Nagy Olivér (evangélikus)

Nagy Ottóné (római katolikus)

Nagy Rebeka (református)

Nagy Réka (görögkatolikus)

Nagy Rita (római katolikus)

Nagy Sándor (református)

Nagy Tamás (református)

Nagy Tibor (református)

Nagy Tímea (unitárius)

Nagy Tóthné Németh Marianna (adventista)

Nagy Vilmosné (római katolikus)

Nagy Zsolt (római katolikus)

Nagy Zsolt (római katolikus)

Nagybocskai Tamás (evangélikus)

Nagyné Papp Nikoletta (református)

Nagyné Scholz Éva (evangélikus)

Nagypál Géza (evangélikus)

Nagypál Szilárd (evangélikus)

Nagypálné Adámi Erzsébet (evangélikus)

Nánási József (evangélikus)

Nánási Kornél (baptista)

Nánási Zsigmond (református)

Nánási Zsigmondné (római katolikus)

Náray-Szabóné Szirmay Zsuzsanna (római katolikus)

Nédó Géza romai (római katolikus)

Néma Attila (római katolikus)

Nemcsicsné R. T. Györgyi (római katolikus)

Nemes Ibolya (evangélikus)

Nemeshegyi-Horvát György (baptista)

Nemesi Julianna (evangélikus)

Nemessányi Éva (római katolikus)

Németh Ágnes (római katolikus)

Németh Árpádné (római katolikus)

Németh Attila (római katolikus)

Németh Attiláné (római katolikus)

Németh Bence (római katolikus)

Németh Edit (római katolikus)

Németh Erzsébet (Hit Gyülekezet)

Németh Imréné (református)

Németh Judit (evangélikus)

Németh Katalin (református)

Németh Kornél (római katolikus)

Németh László Imre (római katolikus)

Németh Lehel (római katolikus)

Németh Marietta (római katolikus)

Németh Mihály (református)

Németh Miklós (evangéliumi)

Németh Roland (római katolikus)

Németh Szilvia (szabadkeresztyén)

Németh Tamásné (római katolikus)

Németh Zoltán (római katolikus)

Németh Zoltán (római katolikus)

Németh Zoltán ("ágostonrendi")

Némethné Cséri Judit (római katolikus)

Némethné Görgőy Zsófia (római katolikus)

Némethné Sz. Tóth Ildikó (református)

Némethy Kálmán (római katolikus)

Némethyné Dr. Uzoni Hanna (evangélikus)

Némethyné Hajós Anna (római katolikus)

Nikodém Lajos (római katolikus)

Nikodém Noémi (baptista)

Nikolausz Krisztián (római katolikus)

Nógrádi Lászlóné (római katolikus)

Novák László Jánosné (református)

Novák Péter (római katolikus)

Novák Zsuzsanna (evangélikus)

Novotny László (római katolikus)

Nusser Nóra (római katolikus)

Nyakas Tünde (evangélikus)

Nyári István Lászlóné (baptista)

Nyemcsokné Koncz Katalin (római katolikus)

Nyirán Angéla (adventista)

Nyíri Pál (református)

Nyirő Zoltan (pünkösdi)

Nyitrai Gergely (római katolikus)

Nyul János (római katolikus)

Nyuli Barnabás (római katolikus)

Nyuli Gabor (római katolikus)

Oczot István (evangélikus)

Oczotné Püski Mariann (evangélikus)

Ódor Diana (református)

Oláh Dávid (baptista)

Oláh Gábor (római katolikus)

Oláh Gáborné (római katolikus)

Oláh Gedeon (baptista)

Oláh Gyöngyi (református)

Oláh János István (római katolikus)

Oláh Uta Gabriella (római katolikus)

Olaj Anett (római katolikus)

Olasz Béla (római katolikus)

Olgyay Anna (római katolikus)

Olgyay Bálint Miklós (római katolikus)

Olgyay Bálintné (római katolikus)

Ollé Erzsébet (református)

Ónodi Beatrix (római katolikus)

Ónodi Gábor (római katolikus)

Ónodi Réka (római katolikus)

Ónodi Szabó Géza (református)

Opóczki Istvánné (református)

Oravecz Áron (evangélikus)

Orban Attila (református)

Orbán István (evangélikus)

Orbán Kálmánné (református)

Orbán László (evangélikus)

Orbán Réka Katalin (római katolikus)

Orbán Viktória (római katolikus)

Ordasi Zoltán Richárd (református)

Oroszi Pál (református)

Orosziné Kufcsák Zsuzsanna (római katolikus)

Oroszlány Ágnes (szabadkeresztyén)

Oroszné Simon Zsanett (református)

Orsolya Tibor (római katolikus)

Oszvald Ferenc Nándor dr. (római katolikus)

Ott György (evangélikus)

Óvári Timár Sándor (református)

Óváriné Györe Mária (római katolikus)

Óváryné Herpai Dóra (református)

Örvös-Dénesi Katalin (római katolikus)

Ősz Dávid (református)

Páczi Szabolcs (református)

Padányiné Juhász Márta (római katolikus)

Pádár Péter (római katolikus)

Pájer-Gálos Borbála (evangélikus)

Pál Csaba Domonkos (római katolikus)

Pál Eszter (baptista)

Pál Ferenc (református)

Pál Levente András (református)

Pál-Kutas Dénesné (református)

Palásti Adrienn (szabadkeresztény)

Palátsik Dénes Péter (adventista)

Palfi Balazs (római katolikus)

Pálfi Zoltán (evangélikus)

Pálfi-Ferencz Lilla (református)

Pálinkás Ibolya (baptista)

Pálmai Istvánné (római katolikus)

Palóczi Elemér (református)

Pályi Csilla (evangélikus)

Pánczél József  (református)

Pánczél Olimpia (református)

Páni János (római katolikus)

Páni Róbert (-)

Pándy-Szekeres Anna (református)

Pándy-Szekeres Dávid (református)

Pánovics Donát (református/unitárius)

Pap Annamária (szabadkeresztény)

Pap Laszlóné (református)

Pápai Viktória (metodista)

Papes-Sikló Dóra (római katolikus)

Papp Dezső (református)

Papp Gábor (evangélikus)

Papp Gergely (római katolikus)

Papp Gézáné (baptista)

Papp János (baptista)

Papp János (római katolikus)

Papp Márton (református)

Papp Mátyás (római katolikus)

Papp Sára (szabadkeresztyén)

Papp Sugárka (római katolikus)

Papp Vilmosné (református)

Pappné Vass Alexandra (római katolikus)

Párkányiné Kaszab Erzsébet (római katolikus)

Paróczi Tamás (–)

Paszterkó József (római katolikus)

Paszternák István (református)

Pásztorné Fekete Katalin (református)

Patakfalvi Tamás (református)

Pataki Diána (Hit Gyülekezet)

Pataki Gáborné (református)

Pataki Zoltán Dávid (pünkösdi)

Patakiné L. Kitti (evangélikus)

Pátkai Istvánné (római katolikus)

Patonai Zoltánné (evangélikus)

Paulik Pál (evangélikus)

Paulini Levente (római katolikus)

Pauló János (evangélikus)

Pavelka Valéria (római katolikus)

Pávliczné Vajda Johanna (evangélikus)

Péch Margit (római katolikus)

Pecze Krisztina (római katolikus)

Pelech Sándor (evangélikus)

Pelle Ági (római katolikus)

Pelle Tamás (római katolikus)

Pelles Ferenc Sándorné (evangélikus)

Pelyhe Brigitta (keresztény)

Pencz István (református)

Pénzes Judit (római katolikus)

Perczel Éva (római katolikus)

Perczel Miklósné (római katolikus)

Perei Gáborné (római katolikus)

Pesti László (evangélikus)

Péter Annamária (római katolikus)

Péter Gabriella (római katolikus)

Péter Kőrösi (református)

Péter Varga (római katolikus)

Péterffy Éva Erzsébet (evangélikus)

Péterffy György (református)

Péterfi Nóra (római katolikus)

Peternics Mihály (római katolikus)

Pethő Istvánné (római katolikus)

Petkes Csaba (római katolikus)

Petrikó István (református)

Petrilla Kálmán János (evangélikus)

Petrilla Kálmán Jánosné (evangélikus)

Petrilla Lászlóné (evangélikus)

Petris Fruzsina (evangélikus)

Pinke Istvánné (római katolikus)

Pinkóczi Piroska Júlia (római katolikus)

Pinkóczy Lászlóné (evangélikus)

Pintér Erzsébet (evangélikus)

Pintér István (római katolikus)

Pintér Istvánné (római katolikus)

Pintér János (evangélikus)

Pintér Katalin (baptista)

Pintér Sándor (Agapé Gyülekezet)

Pintér Tibor (felekezeten kívüli)

Pinter-Brandenburg Zsófia (református)

Pintyucza Magdolna (református)

Pleva Eszter (evangélikus)

Plicher Zolánné (református)

Pocsaji Miklós (református)

Pocsveiler Ilona (református)

Pocsveiler István-Levente (református)

Pogrányi Lovas Miklós (római katolikus)

Polgár Ágnes (Hit Gyülekezet)

Polgár Dávid (református)

Polgár Petra (evangélikus)

Polgár Tímea (római katolikus)

Polonkai István (római katolikus)

Polonkai Jánosné (római katolikus)

Pomeisl Mária (római katolikus)

Poncsák István (római katolikus)

Poós Lászlóné (evangélikus)

Porcsalmy Zsófia Éva (református)

Pordán Anett (római katolikus)

Portik Judit (adventista)

Posta Ágnes (római katolikus)

Poszet Anna (római katolikus)

Pozsár József (római katolikus)

Pozsgai Károly (római katolikus)

Pozsgai Szabolcs (református)

Pozsonyi Pál (római katolikus)

Prekop Timea (római katolikus)

Prekopa Vilmos (Hit Gyülekezet)

Pribekné Pataki Judit (evangélikus)

Priskin Zsolt (római katolikus)

Prózsa István ifj. (református)

Pulayné Sz. Katalin (római katolikus)

Pupek Teréz (evangélikus)

Puskás Adél Anna (adventista)

Puskás Csaba (református)

Puskás Imre (református)

Pusztai Zoltán (református)

Püski Imre (református)

Püski Imréné (református)

Quirin Ágnes (római katolikus)

Rab Vilmos (római katolikus)

Rác Dénesné (evangélikus)

Rácz Gábor (református)

Rácz József (római katolikus)

Rácz László (római katolikus)

Radenhausen Edit (evangélikus)

Rádi Hajnalka Tünde (római katolikus)

Radics Balázs (evangélikus)

Radics Tamás (római katolikus)

Radó István (római katolikus)

Rafael Pál (baptista)

Rajmon Pál (római katolikus)

Ramocsai Mária (római katolikus)

Ramocsai Pál (római katolikus)

Rancea Anna (református)

Rangics Máté (római katolikus)

Rassai Richárd (római katolikus/evangélikus)

Rátkainé Pere Katalin Erzsébet (református)

Rauch Klára (baptista)

Réber Anikó (római katolikus)

Rédei Jánosné (római katolikus)

Regele György (római katolikus)

Regensburger Róbert (római katolikus)

Reichart Erika (római katolikus)

Reichart Géza (evangélikus)

Reőthy Balázs (református)

Répássy Tamás (evangélikus)

Réteiné Dr. Harmadás Eszter (evangélikus)

Rétfalvi Valéria (római katolikus)

Réti Lajosné Harmati Margit (evangélikus)

Reusz József (római katolikus)

Révész Ilona (Agapé Gyülekezet)

Rezessy Miklós László (evangélikus)

Ribár János (evangélikus)

Richard Deák (református)

Richter Mária (római katolikus)

Riczinger Ádám (evangélikus)

Riczinger Péter (evangélikus)

Riedl Rudolf (evangélikus)

Rinco János (Hit Gyülekezet)

Rita Harmati (római katolikus)

Ritter Imre (evangélikus)

Roboz Péter (református)

Rochlitz Kinga (római katolikus)

Rogácsné Vitéz Borbála (római katolikus)

Rohoska István (evangélikus)

Rohoskáné Pásztor Margit Ibolya (római katolikus)

Román-Budai Gabriella (evangélikus)

Romfed János (római katolikus)

Romháti Zoltán (római katolikus)

Rozinka Lajos (római katolikus)

Rozmán-Gál Annamária (evangélikus)

Rózsa Barnabás (független)

Rózsa Katalin (római katolikus)

Rózsai Éva (evangélikus)

Rozsnyai Gábor (Biblia Szól)

Rozsondai Zsolt (evangélikus)

Rőder Tamásné Kádár Judit (római katolikus)

Rőzse István (evangélikus)

Rőzséné dr. Büki Etelka (evangélikus)

Rudolf Iboya (evangéliumi)

Ruff László (római katolikus)

Rugovicsné Barcza Zsuzsanna (evangélikus)

Rumi Gabriella (római katolikus)

Rutai Gábor (Golgota Gyülekezet)

Rück József (római katolikus)

Sabry-Zundel Rita (római katolikus)

Sáfár Alexandra (római katolikus)

Sáfár Lajos (evangélikus)

Sáfárné dr. Szemerédy Margit (római katolikus)

Sáfrány Attila (római katolikus)

Sági György (római katolikus)

Sajben Márta (baptista)

Sajerli Zita (római katolikus)

Sajgó Mihály (római katolikus)

Salamonné Kövesdi Erzsébet (római katolikus)

Sall Lajosné (evangélikus)

Sallak Zsuzsanna (római katolikus)

Sámel László (evangélikus)

Sámson Margit Mária (római katolikus)

Sámta Éva (Hit Gyülekezet)

Samu Lajos (evangélikus)

Samu-Nagy Péter László (Hit Gyülekezet)

Samu-Nagy Piroska (Hit Gyülekezet)

Sándor Erzsébet (római katolikus)

Sándor Ferencné (római katolikus)

Sándor Frigyes (evangélikus)

Sándor Gáspár (római katolikus)

Sándor József (református)

Sándor László Zoltán (református)

Sándor Mátyás (pünkösdi)

Sándor Szabó (római katolikus)

Sándor Szilárd (Golgota Gyülekezet)

Sánta Ibolya (református)

Sárdyné Csapó Katalin (római katolikus)

Sárffy Kinga (római katolikus)

Sárfi Gyöngyi (római katolikus)

Sárkány András (evangélikus)

Sárkány Zsolt (református)

Sárközyné Kiss Krisztina (Golgota Gyülekezet)

Sarmon János (római katolikus)

Sas Norbert (római katolikus)

Sass Gábor (evangélikus)

Sass Gáborné Szabolcs Enikő (evangélikus)

Sátory Károly (evangélikus)

Say Ferenc (római katolikus)

Schäfferné Pocskai Márta (római katolikus)

Schermann Gábor (evangélikus)

Schillingerné Gulyás Ilona (római katolikus)

Schittl Eszter (római katolikus)

Schmidhoffer Gertrúd (baptista)

Schmidt Ágnes (evangélikus)

Schmidt László (evangélikus)

Schmidt Péter (római katolikus)

Schneider Károly (baptista)

Schneider Katalin (római katolikus)

Schneller Istváné (evangélikus)

Schnörchné Bényi Bernadett (római katolikus)

Schön Piroska (evangélikus)

Schukkert Katalin (evangélikus)

Schulek Jánosné (római katolikus)

Schütz Petra (római katolikus)

Sebestyén Györgyi (evangélikus)

Sebestyén Ilona (adventista)

Sebestyén József (római katolikus)

Sebestyén László Ede (református)

Sebőkné Némedi Georgina (római katolikus)

Selmeczi Lajos (evangélikus)

Sereghy Szilárd (református)

Seres Fanni (római katolikus)

Seres Johanna (református)

Seres Sándor (római katolikus)

Siegel Anna (református)

Siklós Ádám György (református)

Siklós Ádám Györgyné (evangélikus)

Siklósi László (Hit Gyülekezet)

Sikota Krisztina (római katolikus)

Sikura Dániel (görögkatolikus)

Simai István (evangélikus)

Simon Balázs (–)

Simon Bódis Enikő (evangélikus)

Simon Eliza (református)

Simon Mátyás (református)

Simon Zsuzsanna (római katolikus)

Simonné Biró Angéla (baptista)

Simonyi József (evangélikus)

Sinai Attila (református)

Sinai Attiláné (református)

Sinka Gabriella (evangélikus)

Sinka Jánosné (evangélikus)

Sinkó Zoltán (római katolikus)

Sipiczki János (evangélikus)

Sipiczki Jánosné (evangélikus)

Sipos Aba Álmos (református)

Sipos János (római katolikus)

Sipos Kata (római katolikus)

Siposné Bakoss Ágnes (római katolikus)

Siska László (római katolikus)

Siti Levente (baptista)

Skorka Pálné (evangélikus)

Slama Csaba (római katolikus)

Smohai Fanni (római katolikus)

Sneider Tamás (római katolikus)

Sofalvi Adela Erika (római katolikus)

Sofró Csaba (római katolikus)

Sohan László (evangélikus)

Sohan lászlóné (evangélikus)

Soltész Csabáné (evangélikus)

Soltész Dénes (evangélikus)

Soltész Enikő (református)

Soltész Gábor (evangélikus)

Solymoskövi Luca (római katolikus)

Sólyom Attila (baptista)

Sólyom Irén (evangélikus)

Somogyfoki Krisztna (evangélikus)

Somogyi Györgyné (római katolikus)

Somogyi István (római katolikus)

Somogyi Kíra (evangélikus)

Somogyi László (református)

Somogyi Péter (római katolikus)

Somogyi Tibor (római katolikus)

Somosi János József (evangélikus)

Somosiné Szentes Erzsébet (evangélikus)

Somoskői Evelin (szabadkeresztény)

Sonnevend Gergely (római katolikus)

Soós Adrienne (római katolikus)

Soós István (református)

Soós Noémi Katalin (református)

Soproni Beáta (evangélikus)

Söreg Péter (keresztény)

Spisák Zsófia (szabadkeresztyén)

Sprenger Annamária (római katolikus)

Stark Erzsébet (római katolikus)

Stefler Imre (római katolikus)

Stein Judit (református)

Steiner Ferenc (római katolikus)

Steinerné Góra Aranka (római katolikus)

Stermeczki András (evangélikus)

Stermeczki Barnabás (evangélikus)

Stibrányi Márton Miklós (római katolikus)

Stibrányiné Harmati Dóra (evangélikus)

Stoll András Gábor (római katolikus)

Stoll Gáborné (római katolikus)

Straßer Ildiko (református)

Straubinger Laura (római katolikus)

Suba Sándor (evangélikus)

Subai Józsefné (római katolikus)

Sudár Péter (Hit Gyülekezet)

Sulyokné Németh Ildikó (római katolikus)

Surányi Béla (református)

Surányi Dóra (református)

Surányi Mihály (evangélikus)

Surányi Pál (evangélikus)

Südy György (evangélikus)

Süle Tamásné (református)

Süller-Torma Villő (evangélikus)

Süti Árpád (római katolikus)

Sütő Klára (római katolikus)

Süttő Zsuzsa (római katolikus)

Süvegné Csapó Gabriella (evangélikus)

Svajcsik Zsófia (római katolikus)

Szabadhegyi Judit (római katolikus)

Szabadi Annamária (református)

Szabadi Emma (református)

Szabadi István (református)

Szabadi Miklós (református)

Szabados Ádám (evangéliumi)

Szabados Anna (római katolikus)

Szabados Bálint (evangéliumi)

Szabados János (római katolikus)

Szabados Jánosné (római katolikus)

Szabados Márta (római katolikus)

Szabjan János (-)

Szabó Ágnes (református)

Szabó Ágnes (római katolikus)

Szabó Andrea (római katolikus)

Szabó Anna (református)

Szabó Antal (-)

Szabó Attila (evangélikus)

Szabó Balázs (–)

Szabó Béláné (római katolikus)

Szabó Csaba (református)

Szabó Csilla (evangélikus)

Szabó Dénes (evangélikus)

Szabó Endréné (református)

Szabó Erzsébet (evangélikus)

Szabó Ferenc (evangélikus)

Szabó Gábor (evangélikus)

Szabó Gergely Levente (pünkösdi karizmatikus)

Szabó Gézáné (evangélikus)

Szabó György (evangélikus)

Szabó Ildikó (református)

Szabó Ildikó (református)

Szabó Imre (református)

Szabó István (görögkatolikus)

Szabó István (szabadkeresztyén)

Szabó J. Róbert (református)

Szabó János (görögkatolikus)

Szabó Józsefné (római katolikus)

Szabó Károlyné (római katolikus)

Szabó Katalin (református)

Szabó Katalin (római katolikus)

Szabó Kristóf (római katolikus)

Szabó Krisztián (baptista)

Szabó Krisztina (római katolikus)

Szabó László (római katolikus)

Szabó Martin Péter (evangélikus)

Szabó Mihály (evangélikus)

Szabó Péter (evangélikus)

Szabó Rudolf (római katolikus)

Szabó Sándor (evangélikus)

Szabó Sándor (református)

Szabó Tamásné (római katolikus)

Szabó Terézia (római katolikus)

Szabó Vilmos (evangélikus)

Szabó Viola (evangélikus)

Szabó Zoltán (adventista)

Szabó Zoltán (református)

Szabó Zoltán Sándor (református)

Szabó Zsolt (evangélikus)

Szabó Zsolt (római katolikus)

Szabó-Pausz Patricia (baptista)

Szabolcs Attila (evangélikus)

Szabóné Csökmei Edit (református)

Szabóné Fodor Edit (szabadkeresztyén)

Szabóné Gonda Zsuzsanna (római katolikus)

Szabóné Horváth Jolán (református)

Szabóné Kalmár Orsolya (római katolikus)

Szabóné Lázár Erzsébet (keresztény)

Szabóné Móricz Szilvia (református)

Szabóné Piri Zsuzsánna (evangélikus)

Szabóné Veres Éva (református)

Szádeczky-Kardoss István (református)

Szák Kocsis Kata (evangélikus)

Szák Kocsis Pál (evangélikus)

Szakács Andrea (metodista)

Szakács Ottilia (református)

Szakadátiné Gueth Zsuzsanna (római katolikus)

Szakálné Harkai Rita (római katolikus)

Szakály József (evangélikus)

Szalai Anikó (evangélikus)

Szalay László (római katolikus)

Szalóky-Kató Ferenc (evangélikus)

Szalontai Árpád (evangélikus)

Szalontai Jenőné (római katolikus)

Szamos Hajnalka (evangélikus)

Szamosi Tímea (református)

Szántó-Balla Gábor (református)

Szántóné Varga Edit (evangélikus)

Szanyi Ferenc (református)

Szanyi Katalin (római katolikus)

Szarka Gábor (pünkösdi)

Szász Attila (római katolikus)

Szász Ottilia (római katolikus)

Szász Zoltán (református)

Szatmáryné Anikó (római katolikus/református)

Szatyor Zsuzsanna Éva (református)

Szauer Kristóf (római katolikus)

Száva Ágnes (evangélikus)

Százdi Antal (római katolikus)

Szebeny Miklós (római katolikus)

Szebeny Piroska (római katolikus)

Szebényiné dr. Vrancsik Eszter (római katolikus)

Szebenyovszkyné Győri Zsuzsanna (evangélikus)

Szebik Ildikó (evangélikus)

Szegedi Bálint (református)

Szegedi Gyula (református)

Szegedi Tamás (Hit Gyülekezet)

Szeghő Balázs (római katolikus)

Szegi Adél (református)

Szegőné Bene Anita (református)

Székely András (római katolikus)

Székely Attila (református)

Székely Csaba (római katolikus)

Székely László (evangélikus)

Székely Lehel (római katolikus)

Székelyné Farkas M. (római katolikus)

Szekér Tamás (római katolikus)

Szekeres Béláné (római katolikus)

Szekeres Bertold (római katolikus)

Szekulesz Mária (-)

Szél Benjámin (baptista)

Szele Andrea (református)

Széles Sándor (evangélikus)

Széles Sándorné (evangélikus)

Széles Szilvia (református)

Széll Bulcsúné (evangélikus)

Szelle Zoltan (református)

Szelmanné Nimsch Mónika (római katolikus)

Személyiné Sz. Márta (római katolikus)

Szemkeő András (református)

Szénási Jonatán (református)

Szénásiné Komlódi Veronika (római katolikus)

Szénásy Zoltán (evangélikus)

Szende Márta (evangélikus)

Szende Zsuzsanna (evangélikus)

Szendrei Sándorné (római katolikus)

Szente István (református)

Szentes László (református)

Szentesi Aletta (református)

Szenti Tibor (református)

Szentimrei Márk (református)

Szepesfalvyné Magassy Márta (evangélikus)

Szepesházy Imre (római katolikus)

Széplaki Máté (református)

Szerdahelyi Kinga (római katolikus)

Szeredai Márta (római katolikus)

Szerekován János (adventista)

Szesztay Ágnes (református)

Szeverényi Mihály (evangélikus)

Szeverényi János (evangélikus)

Szeverényiné Sebők Judit (evangélikus)

Szigan Borbála (-)

Szigethi Katalin (evangélikus)

Szigeti Károly (református)

Szigeti László (római katolikus)

Szigeti Miklós (református)

Szigetvári Ádám (evangélikus)

Szigetvári-Eckert Andrea (metodista)

Szijártó Lívia (római katolikus)

Szijjártó Katalin Evelyn (református)

Szilágyi Andrea (evangélikus)

Szilágyi Balázs (református)

Szilágyi Erzsébet (római katolikus)

Szilágyi Imre (baptista)

Szilágyi Szabolcs (baptista)

Szilágyi Tamás (református)

Szilágyiné Kirkósa Ágnes (baptista)

Szilágyiné Rezessy Dorottya (evangélikus)

Szilcsanov Zoltán Gábor (református)

Szilvay Géza (római katolikus)

Szily Éva (római katolikus)

Szinnai Zoltánné (római katolikus)

Sziszak Erzsébet (római katolikus)

Szkladán Dávid (Hit Gyülekezete)

Szkladanyi Attila (római katolikus)

Szkladányi Endre (római katolikus)

Szklenár István (római katolikus)

Szlávik Tamás (evangélikus)

Szodoray Noémi (római katolikus)

Szodoray Zoltánné (református)

Szolnoki Barna Ferenc (római katolikus)

Szolnoki Gábor (görögkatolikus)

Szomor Ferenc (baptista)

Szopkó Zsuzsánna (római katolikus)

Szőcs Krisztina (római katolikus)

Szőke Lajos (római katolikus)

Szöllősi György (református)

Szöllősi Klára (református)

Szőllősi Krisztina (református)

Szöllősy András (református)

Szöllősy Vágó János (református)

Szőnyi Péter (református)

Szőnyi Sándor (római katolikus)

Sztankovszky Csanád (római katolikus)

Sztrókay Edit (evangélikus)

Sztruhár András (evangélikus)

Szugfil József (római katolikus)

Szűcs József (református)

Szücs Katalin (római katolikus)

Szücs Szonja (római katolikus)

Szűcs-Visnyei Eszter (református)

Szűgy Cecília (református)

Tabajdi Tibor (református)

Takács Anita (római katolikus)

Takács Jánosné (evangélikus)

Takács László (-)

Takács László (római katolikus)

Takács Lászlóné (evangélikus)

Takácsné Ajtay Anna (római katolikus)

Takácsné Jankuly Katalin (református)

Tálas Ervin (református)

Tállai Enikő (református)

Tamás Balázs (református)

Tamás József (református)

Tamás Lászlóné (római katolikus)

Tamás Magdolna (római katolikus)

Tamási Benjámin (római katolikus)

Tamásy Éva (evangélikus)

Tamásy Tamás (evangélikus)

Tamásy Tamásné (evangélikus)

Tanai Erzsébet (református)

Tanka Miklós (római katolikus)

Tankó Zoltán (református)

Tankó Zoltánné (-)

Tar Diana (református)

Taraba Timea (római katolikus)

Tarczali Gyula (evangélikus)

Tarczi József (római katolikus)

Tarczi Józsefné (római katolikus)

Tardy Júlia (római katolikus)

Tari Zsuzsanna (római katolikus)

Tarné Lukács Gabriella (evangélikus)

Tarnóczy Ildikó (római katolikus)

Tarpay Dorottya (református)

Tarr László (-)

Tas János (római katolikus)

Taskó Csaba (református)

Taskovics Mária (református)

Tasnádi György (római katolikus)

Tasnádi Katalin (református)

Tatai Álmos (római katolikus)

Tátrai István (evangélikus)

Tehenics István (római katolikus)

Telek Ildikó (római katolikus)

Tengölics Zsófia (evangélikus)

Teperics Valéria (római katolikus)

Terhes Gábor (római katolikus)

Thaly Lóránt Zoltán (metodista)

Thuránszky István (evangélikus)

Thurzó Gábor (római katolikus)

Tihanyi Ignácné (római katolikus)

Tisch Katalin (római katolikus)

Tódor Gyöngyi (római katolikus)

Tódor Tibor (római katolikus)

Tóka Eleonóra (baptista)

Tolnay István (református)

Tolnay-Knefély György Márton (evangélikus)

Tolnay-Knefélyné Érszegi Éva (evangélikus)

Tolonics Edit (római katolikus)

Toókos Aba (Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet)

Toplak Zoltan (szabadkeresztény)

Torda Károly (görögkatolikus)

Torma Károlyné (római katolikus)

Toró Zita (római katolikus)

Tóth András (evangélikus)

Tóth Árpád (baptista)

Tóth Attila Tibor (római katolikus)

Tóth Balázs (Hit Gyülekezet)

Tóth Bálint (református)

Tóth Csaba (római katolikus)

Tóth Csilla (evangélikus)

Tóth Dániel (evangélikus)

Tóth Dávid (református)

Tóth Dénes Károly (református)

Tóth Drávicz Mária (református)

Tóth Erzsébet (evangélikus)

Tóth Gábor (evangélikus)

Tóth Gábor (református)

Tóth István (Hit Gyülekezet)

Tóth Judit (református)

Tóth Katalin (római katolikus)

Tóth Katalin (római katolikus)

Tóth Klára (római katolikus)

Tóth Krisztina (református)

Tóth Lajos (római katolikus)

Tóth Márta (római katolikus)

Tóth Róbert (szabadkeresztyén)

Tóth Szabolcs (keresztény)

Tóth Tamás (Hit Gyülekezet)

Tóth Tamás József (református)

Tóth Tibor (római katolikus)

Tóth Zoltán (görögkatolikus)

Tóth-Bíró Zsófia (evangélikus)

Tóth-Heyn Ábel (római katolikus)

Tóth-Heyn Péter (római katolikus)

Tóthné K. Ágnes (görögkatolikus)

Tóthné S. Andrea (római katolikus)

Tóthné Szabó Éva Erzsébet (református)

Tóthné Szegszárdy Bernadett (római katolikus)

Török Ágnes (római katolikus)

Török Gáborné (római katolikus)

Török Györgyné (római katolikus)

Török Lili (evangélikus)

Török Zsuzsanna (római katolikus)

Trencsényi Zoltán Árpád (római katolikus)

Tringli Istvánné (Hit Gyülekezete)

Tripo Johanna (baptista)

Tubán József (evangélikus)

Tukacsné Dr. Busi Margit (református)

Tumicz Katalin (református)

Turai Judit (római katolikus)

Turai Lászlóné (római katolikus)

Turbék Attila (római katolikus)

Turbucz István (református)

Turbucz Péter (evangélikus)

Turcsány Torda (református)

Turóczi Balázs (református)

Turóczi Márton (római katolikus)

Turóczi-Koós Claudia (református)

Türiné B. Éva (evangélikus)

Uderszkyné Marton Renáta (római katolikus)

Udvardyné Timár Eszter (római katolikus)

Udvarhelyi Noémi (keresztény)

Ugra Zsolt (–)

Ugron András Gábor (római katolikus)

Ujhelyi Krisztina (evangélikus)

Ujszászi Edéné (római katolikus)

Ujvári-Gulyás Viktor (református)

Ulakcsai Zoltán (református)

Ulakcsainé Lovas Jolán (református)

Ungárné Szöllősi Judit (református)

Unger Katalin (római katolikus)

Unger Melinda (evangélikus)

Ungerné dr. Páli Andrea (evangélikus)

Unyi József (baptista)

Unyi Sándorné (Mahanaim Gyülekezet)

Urbán Ágnes (evangélikus)

Urbanics Ferencné (római katolikus)

Urbanics Gábor (római katolikus)

Urbánné Heltai Julianna (református)

Uszova Gabriella (római katolikus)

Üski Géza (református)

Üveges Ádám (római katolikus)

Üveges Fanni (római katolikus)

Üveges Gábor (baptista)

V. Kovács Zsuzsanna (evangélikus)

Váczi Gábor (református)

Vadász Imréné (evangélikus)

Vadász Kinga (római katolikus)

Vadász Sándor Zoltán (református)

Vadászy Pál és Pálné (római katolikus)

Vaday Péterné (evangélikus)

Vadon József (baptista)

Vagner Mihály dk. (római katolikus)

Vágó Krisztina (római katolikus)

Vágvölgyi Gergely (római katolikus)

Vágvölgyi Péter (baptista)

Vágvölgyi Tímea (római katolikus)

Vaikné Kabay Sarolt (római katolikus)

Vajda Ibolya Erika (református)

Vajda István Balázs (református)

Vajnai Sándorné (római katolikus)

Vajta Dénes (római katolikus)

Valentik Dávid Vencel (evangélikus)

Valkainé Vörösmarti Gina (református)

Valler Tamás (római katolikus)

Vámos Zoltán (római katolikus)

Vámosi Katalin (római katolikus)

Vámosi Zsófia (baptista)

Vandlik Pál (evangélikus)

Vankó Mariann (római katolikus)

Vántsa Előd Aba (református)

Váradi Ferenc (református)

Váradi Gábor (Hit Gyülekezete)

Váradiné Laskai Edit (római katolikus)

Váraljai Katalin (református)

Váraljainé Melis Orsolya (evangélikus)

Varga Ágnes (református)

Varga Arnold (Hit Gyülekezet)

Varga Áron (református)

Varga Bertalan (római katolikus)

Varga Botond (református)

Varga Erika (római katolikus)

Varga Gergely Gyula (evangélikus)

Varga Gergő Zoltán (római katolikus)

Varga Ilona (római katolikus)

Varga Imre (evangélikus)

Varga Imréné (evangélikus)

Varga Irina (római katolikus)

Varga János (evangélikus)

Varga Jánosné Győry Krisztina (római katolikus)

Varga Károly (római katolikus)

Varga Krisztina (római katolikus)

Varga László Péter (római katolikus)

Varga Lili (római katolikus)

Varga Mária Kinga (római katolikus)

Varga Mihály (református)

Varga Sándor (evangéliumi)

Varga Tamás (evangélikus)

Varga Tamás (római katolikus)

Varga Tibor (római katolikus)

Varga Veronika (római katolikus)

Varga-Heinrich Mónika (római katolikus)

Vargáné B. Borbála (református)

Vargáné Elek Ildikó (evangélikus)

Vargáné Hibján Hajnalka (evangélikus)

Vargáné Szuhánszki Erzsébet (evangélikus)

Várhegyi Attila (református)

Várhidy Emese Római (római katolikus)

Vári József (római katolikus)

Varjas Lajos (református)

Varjú Frigyes (református)

Váróczi Ákos (evangélikus)

Varró Sándor (református)

Varvasovszky Bálint (evangélikus)

Vas Mária (római katolikus)

Vasas Györgyné (szabadkeresztyén)

Vasas Mihály (református)

Vass Zoltán Arnold (baptista)

Vatány György (római katolikus)

Veczán Emese (evangélikus)

Veczán Gabriella (evangélikus)

Veczán László (evangélikus)

Veczán Zoltán (evangélikus)

Veczánné Harkai Fanni (evangélikus)

Veczánné Repka Jolán (evangélikus)

Végh Istvánné (római katolikus)

Végh Istvánné (római katolikus)

Végh Katalin (római katolikus)

Végh Tamás (református)

Végh Zoltánné (római katolikus)

Véghné Simonffy Andrea (római katolikus)

Végső László (református)

Vékey Zsuzsanna (református)

Veres Annamária (római katolikus)

Veres Csilla Zsuzsanna (római katolikus)

Veres Károly (református)

Veress Enikő-Boglárka (református)

Veress István Kálmán (evangélikus)

Verlán Antónia (római katolikus)

Veronika Ladjánszki (református)

Vertné Hornyák Erika (római katolikus)

Victor Dániel (református)

Viczián Miklós (református)

Vida Ágnes (baptista)

Vida Csongor csillaghegyi (református)

Vida Éva (református)

Vida Judit Árpád-házi Szent Margit (római katolikus)

Vida Kálmán (református)

Vida Katalin (római katolikus)

Vida Zsolt (római katolikus)

Vida Zsoltné Kruppa Ilona (római katolikus)

Vidákovics Máté (baptista)

Vidovich Györgyné (római katolikus)

Víg Istvánné Ilona (evangélikus)

Víg Rita (római katolikus)

Vih Dávid (római katolikus)

Vikidál Gyula (római katolikus)

Világh Krisztina (adventista)

Világos Gergely (római katolikus)

Vincze Minya István (református)

Vincze Tamás  (evangélikus)

Vincze Tamásné (evangélikus)

Vincze Zsuzsánna (római katolikus)

Virág Edit (református)

Virág József (római katolikus)

Virág Tímea Éva (római katolikus)

Virág Zsófia (római katolikus)

Virágh Beáta (evangélikus)

Virágh Szabolcs (evangélikus)

Virágh Zsuzsanna (evangélikus)

Visky István (református)

Visky Péter (református)

Vizi György Tamás (római katolikus)

Vízi Zakariás (római katolikus)

Vladár Ferenc (római katolikus)

Volczer Mária (római katolikus)

Volosinovszky Margit (görögkatolikus)

von Schick Péter (római katolikus)

Votisky András (evangélikus)

Völgyi Róbertné (evangélikus)

Vörös Istvánné (római katolikus)

Vrabecz Ádám (evangélikus)

Wabrosch Gézáné (római katolikus)

Wagner József (evangélikus)

Wagner Mihályné (római katolikus)

Wagner Sándor (evangélikus)

Wagnerné Szabóki Edit (evangélikus)

Weltler Gábor (evangélikus)

Weltler Izabella Mónika (evangélikus)

Weltler Rezső (evangélikus)

Weltler Sándor (evangélikus)

Weltler Sándorné (evangélikus)

Wenszky Attila (református)

Wenszkyné Nyuli Magdolna (-)

Werner Zsófia (római katolikus)

Wessetzkyné Máthé Ildikó (református)

Winter Sándor (római katolikus

Winter Zsófia (római katolikus)

Zádor Csaba (pünkösdi)

Zágonyi Tibor (adventista)

Záhonyi Zita (római katolikus)

Zajdon Anna (római katolikus)

Zalai László (evangélikus)

Zalai Piroska (evangélikus)

Zám Balázs (római katolikus)

Zámbó András Zoltán (református)

Zászkaliczkyné dr. Göllner Zsuzsanna (evangélikus)

Zászlósné Bálint Orsolya (református)

Závaczkiné Balogh Tünde (evangélikus)

Zbiskó Kózsef (római katolikus)

Zentai Orsolya (református)

Zika Klára (református)

Zila László (református)

Zila Lászlóné (evangélikus)

Ziller Roland (református)

Zimányi József (református)

Zimbauer Zoltán (evangélikus)

Zimbauer Zoltán id. (evangélikus)

Zlinszky Balázs (római katolikus)

Zlinszky Ferenc (római katolikus)

Zlinszky Ferencné (Mahanaim Gyülekezet)

Zlinszky Ferencné (római katolikus)

Zlinszky-Süttő Klára (római katolikus)

Zolna Lászlóné (evangélikus)

Zólyomi Mátyás (evangélikus)

Zsarnai Krisztián (evangélikus)

Zsarnainé Urbán Nóra (evangélikus)

Zsarnóczki Éva (római katolikus)

Zsiga Lászlóné (református)

Zsigmond Attila (református)

Zsigmond Imola (református)

Zsigray Zsolt (római katolikus)

Zsinkó Gábor (római katolikus)

Zsombok Györgyné (római katolikus)

Zsombori Róza (római katolikus)